Reklama

Polityka i prawo

Wstępne konsultacje ws. przedłużenia umowy między wojskiem a Microsoftem

fot.  Ashkan Forouzani/ Unsplash / Domena publiczna
fot. Ashkan Forouzani/ Unsplash / Domena publiczna

W portalu zamówień Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych pojawiło się ogłoszenie w ramach wstępnych konsultacji rynkowych, związanych z planowanym przedłużeniem umowy pomiędzy wojskiem i Microsoftem. 

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ogłosiło wstępne konsultacje rynkowe związane z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Celem ogłoszenia jest zdobycie informacji na temat przedmiotu zamówienia, którym w tym przypadku ma być zakup usługi - aktualizacji dla oprogramowania, które jest własnością Ministerstwa Obrony Narodowej.

Oprogramowanie zostało kupione w ramach umowy Enterprise Agreement, która upływa z dniem 30 czerwca 2022 roku. Chodzi również o zakup subskrypcji uzupełniających i dodatkowych lub licencji oprogramowania równoważnego do oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement.

Wstępne konsultacje rynkowe

Celem wstępnych konsultacji rynkowych ma być doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie wdrożenie w Siłach Zbrojnych RP rozwiązania, które będzie wykorzystane do: zweryfikowania aktualnej oferty Microsoft na oprogramowanie i subskrypcje oraz dostosowanie jej do potrzeb resortu obrony narodowej; sporządzenia niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia postępowania publicznego w zakresie kontynuacji umowy Enterprise; umożliwienie właściwego wypracowania założeń do nowej umowy, które mają być pomocne w podjęciu przez MON optymalnej decyzji, by kontynuować umowę oraz wybrać model licencyjny oprogramowania; identyfikacja szczegółów zamówienia; specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy; szacowanej wartości zamówienia; kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych chce zidentyfikować: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków, treść umowy, jej szacowaną wartość oraz kryteria oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Dodatkowo chce otrzymać informacje na temat kosztów utrzymania pojedynczych licencji lub subskrypcji w poszczególnych modelach; porównać różne modele licencyjne i subskrypcyjne; zbadać, jakie będzie najnowocześniejsze i najkorzystniejsze technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązanie.

Termin składania wniosków o udział we wstępnych konsultacjach rynkowych mija 14 lipca o północy.

Wszystkie podozstałe informacje na temat szczegółów zamówienia można znaleźć na stronie: zamowienia-czi.wp.mil.pl/36218 .


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image

 /NB

Komentarze