Reklama

Polityka i prawo

Dofinansowanie na zakup dekodera coraz bliżej. Będą poprawki

fot. cdu445 / pixabay
fot. cdu445 / pixabay

Senacka komisja infrastruktury opowiedziała się we wtorek za wprowadzeniem poprawek o charakterze redakcyjnym do ustawy w sprawie zakupu dekodera do odbioru telewizji. Minister Janusz Cieszyński zapowiedział przedstawienie poprawek, które umożliwią sfinansowanie także wymiany telewizora.

Reklama

Komisja Infrastruktury rozpatrywała we wtorek ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ustawa tworzy podstawę prawną dla dofinansowania przez rząd osobom najuboższym zakupu dekodera do telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Jest to związane z tegoroczną zmianą z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVBT2-HEVC, obowiązkową w całej Unii Europejskiej.

Reklama

Zgodnie z ustawą, rząd dofinansuje kwotą 100 zł zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.

"Rząd przyjął i Sejm przegłosował ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardów nadawania naziemnej telewizji cyfrowej" - mówił we wtorek na senackiej komisji infrastruktury sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Reklama

Będą poprawki

Przypomniał, że był to pilny, rządowy projekt ustawy. Jak tłumaczył, w związku ze zmianami, jakie zachodzą jeżeli chodzi o standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, ustawa zapewnia ciągłość odbierania telewizji osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jak mówił, otrzymają oni bon na kwotę 100 zł do wykorzystania na zakup dekodera niezbędnego do odbioru telewizji w nowym standardzie. Przekazał, że dystrybucja tego bonu będzie się odbywać za pośrednictwem "kanału internetowego oraz w placówkach Poczty Polskiej".

Czytaj też

Cieszyński przekazał, że także we wtorek odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która również rozpatrywała tę ustawę. "Chciałbym po krótce streścić prace, które miały miejsce na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas której padła deklaracja, że zaproponujemy poprawki, których celem będzie modyfikacja tego projektu w taką stronę, aby uwzględniał on też możliwość sfinansowania w ramach tego programu, wymiany telewizora na taki model, który będzie odbierał naziemną telewizję cyfrową w nowym standardzie" - powiedział.

"I dlatego myślimy, że to już będzie taka kompletna regulacja uwzględniająca też postulaty osób z niepełnosprawnościami, osób, które podnosiły, że rozszerzenie tego programu byłoby ze wszech miar słuszne. I my się do tego przychylamy i odpowiedni komplet poprawek zobowiązaliśmy się jutro panom senatorom przedstawić i będę rekomendował, żeby klub PiS ten zestaw poprawek przedłożył" - dodał.

Jak przekazał przewodniczący komisji infrastruktury senator Jan Hamerski (PiS), komisja zajęła się tylko poprawkami zgłoszonymi przez senackich legislatorów, które były także przedmiotem obrad senackiej komisji kultury. W sumie chodziło o trzy poprawki redakcyjno-uściślające; uzyskały one poparcie senatorów.

Nowy standard telewizji naziemnej

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap - od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap - od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Czytaj też

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama