Reklama

Polityka i prawo

„100 Plus” na dekoder. Kto otrzyma dofinansowanie do zakupu?

Fot. Glenn Carstens-Peters/ Unsplash

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Oznacza to, że każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w dostosowaniu sprzętu do nowego standardu tv naziemnej, otrzyma je w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera.

Rada Ministrów podjęła decyzję o skierowaniu projektu do Sejmu w trybie pilnym, co pozwoli na skrócenie prac parlamentarnych. Jest to podyktowane przypadającymi na koniec marca pierwszymi przełączeniami sygnału telewizji naziemnej.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej.

Co da nowy standard telewizji naziemnej widzom? Umożliwi dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku. Jednak dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiązać się będzie z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub konieczny będzie dodatkowy dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Rząd wobec tego zapowiedział, że dopłaci do zakupu dekodera, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie.

Rekompensata za zmiany

„Decyzją Komisji Europejskiej uwalniamy pewne częstotliwości na potrzeby szybkiego internetu, wskutek czego część gospodarstw domowych w Polsce może utracić dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej. Chcemy zrekompensować wydatek tym, którzy dalej chcą móc korzystać ze swoich telewizorów" – tłumaczył Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Wprowadzane zmiany to duże wpływy do budżetu państwa - na poziomie 1,2 - 1,6 mld zł. Część z tych środków chcemy przekazać na wsparcie gospodarstw domowych" - zadeklarował.

„Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera". – wskazał minister Janusz Cieszyński. Dodał, że to "nie świadczenie socjalne, a uczciwa rekompensata za utratę możliwości korzystania z zakupionego sprzętu. Wszystkie państwa Unii Europejskiej skorzystają z dodatkowych wpływów do budżetu, ale Polska jako jeden z nielicznych krajów dba o to, aby te zyski nie były kosztem obywateli”.

Kto otrzyma 100 zł na dekoder?

Świadczenie, w formie dofinansowania do zakupu dekodera wyniesie 100 zł. Pozwoli to w całości lub w części na pokrycie kosztu zakupu urządzenia umożliwiającego dalszy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC.

Dofinansowanie będzie przysługiwało na gospodarstwo domowe. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Składając wniosek osoba ta będzie musiała oświadczyć, że bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego.

Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej S.A, co ma umożliwić uzyskanie świadczenia także przez osoby z ograniczonym dostępem do usług cyfrowych. W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku – w przypadku wniosku za pośrednictwem pracownika Poczty Polskiej S.A.

„Na jedno gospodarstwo domowe będzie przypadać jeden bon. Jeśli ktoś ma więcej niż jeden telewizor, to zapewne stać go na zakup dekodera. Zakładamy, że jeśli o bon wystąpi te 2 mln gospodarstw, to kwota, jaką przeznaczymy na bony, wyniesie ok. 200 mln zł. Ale jeśli wszyscy wystąpią o bon, wówczas kwota pomocy może być pięciokrotnie większa. Sądzimy jednak, że dekoder kupią tylko te osoby, którego go potrzebują” – mówił pod koniec grudnia ub.r. Janusz Cieszyński.

Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe. Program będzie realizowany do końca 2022 r.

/gov.pl / NB

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze