Reklama

Polityka i prawo

W NASK o polsko-koreańskiej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

FOT. NASK.PL
FOT. NASK.PL

Kluczowe kierunki współpracy na poziomie strategiczno-regulacyjnym oraz technicznym były głównym tematem spotkania z przedstawicielem ambasady Republiki Korei w Warszawie, które odbyło się w siedzibie NASK.

Z Dyrektorem NASK dr. inż. Wojciechem Kamienieckim i Dyrektorem ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji Krzysztofem Silickim spotkał się Radca – Minister ambasady Republiki Korei w Warszawie Sung-hwan Oh, który  podczas wizyty zadeklarował chęć rozwoju współpracy jego kraju z Polską na rzecz bezpieczniejszego internetu. Zaprezentował również działalność Koreańskiej Agencji ds. Internetu i Bezpieczeństwa (KISA). Przedstawiciele NASK przedstawili dotychczasowe doświadczenia NASK w obszarze cyberbezpieczeństwa, realizowane projekty badawczo-rozwojowe oraz rolę NASK, wynikającą z przyjętej przez Parlament RP ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Zakres współpracy pomiędzy obiema instytucjami zostanie jeszcze uszczegółowiony w toku dalszych roboczych konsultacji. Obie strony zapewniły, że są gotowe do organizacji spotkań, na których zostaną zaplanowane konkretne działania. Zarówno NASK, jak i Ambasada Republiki Korei deklarują zainteresowanie współpracą na poziomie technicznym oraz strategiczno-regulacyjnym, a szczególnie istotne będzie nawiązanie współpracy między NASK a KISA.

Komentarze