Reklama

Polityka i prawo

UODO: warszawska spółka ukarana za brak współpracy z organem nadzorczym

Fot. PhotoMIX-Company/Pixabay
Fot. PhotoMIX-Company/Pixabay

Ponad 21 tyś. zł kary nałożył na warszawską spółkę Anwara Sp. z o.o. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niewywiązanie się z obowiązku współpracy z organem nadzorczym i nie dostarczenie mu wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań w toku postępowania.

Jak wskazuje UODO w oficjalnym komunikacie do sprawy, spółka Anwara w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym w celu  rozpoznania skargi osoby fizycznej, dwukrotnie zignorowała wystosowane do niej pisemne wezwania do złożenia wyjaśnień. Pomimo prawidłowego doręczenia pism spółka nie przedstawiła żadnych przyczyn uzasadniających zaniechanie po jej stronie” - wyjaśnił Urząd.

Na skutek nie udzielenia przez spółkę informacji koniecznych do rozstrzygnięcia sprawy, organ nadzorczy wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na nią administracyjnej kary pieniężnej. Również w tej kwestii Anwara nie odniosła się w żaden sposób do wskazanej korespondencji, a także nie przedstawiła wyjaśnień. 

Należy podkreślić, że działalność podmiotu (m.in. prowadzenie szkół policealnych, liceów ogólnokształcących, szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego) jest ściśle powiązana z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych” - wskazuje UODO w komunikacie. Jak dodaje Urząd, przepisy o ochronie danych osobowych i obowiązki, jakie one nakładają na administratorów powinny być dobrze znane spółce, która jest podmiotem profesjonalnie uczestniczącym w obrocie prawno-gospodarczym. W tym znaczeniu do tego typu obowiązków należy zaliczyć współpracę administratorów danych lub podmiotów przetwarzających z UODO.

SZP/UODO

image

Reklama

Komentarze

    Reklama