Reklama

Polityka i prawo

UKE: Rozpoczyna się proces porządkowania pasma 2100 MHz

Dr inż. Jacek Oko w czasie wywiadu / fot. UKE

„Rozpoczynamy proces, którego efektem będzie zapewnienie ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości w paśmie 2100 MHz wykorzystywanym przez czterech operatorów komórkowych w Polsce” - zapowiedział dr inż. Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informację w tej sprawie otrzymali P4, Polkomtel, Orange Polska i T-Mobile Polska.

Czterech największych operatorów otrzymało zawiadomienie o wszczęciu procesu reshufflingu (ponownego zagospodarowania) dla pasma 2100 MHz.

"Proces ten umożliwi dopełnienie posiadanych przez nich zasobów w sparowanych blokach FDD z 14,8 do 15 MHz. Jednocześnie, wraz z procesem reorganizacji pasma, prowadzone będąpostępowania w sprawie dokonania rezerwacji z pasma 2100 MHz, kończących się na przełomie lat 2022 i 2023, na kolejny 15-letni okres." - tłumaczy na oficjalnej stronie urzędu prezes UKE.

Pierwszym etapem – reshuffling

Z informacji podanych przez urząd wynika, że czterej operatorzy otrzymali właśnie zawiadomienie o wszczęciu z urzędu procesu reshufflingu (ponownego zagospodarowania) dla pasma 2100 MHz.

Podano także szczegóły reorganizacji: blok 14,8 MHz (FDD) należący do Orange zostanie „przesunięty” w lewo o 400 MHz, blok T-Mobile o 200 kHz w lewo, blok P4 o 200 kHz w prawo, natomiast blok Polkomtela pozostanie na swoim miejscu.

Drugi etap – rekonfiguracja sieci, decyzje ws. pozwoleń radiowych, zmiana wpisów do rejestru

Decyzje reshufflingowe mają zostać wydane na początku marca 2022 roku i będą przewidywać 90-dniowy termin wejścia nowego układu pasma. W tym czasie operatorzy będą mieli czas na przygotowanie się do sprawnej rekonfiguracji swojej sieci, a Urząd - do wydania ponad 30 tys. decyzji w sprawie pozwoleń radiowych oraz zmiany wpisów do rejestru urządzeń.

Czytaj też

Trzeci etap – dokonanie rezerwacji z pasma 2100 MHz na kolejny okres

W marcu 2022 roku, rozpoczną się natomiast konsultacje decyzji w sprawie dokonania rezerwacji z pasma 2100 MHz na kolejny okres. Proces potrwa minimum 30 dni, a decyzje będą mogły być wydane w maju 2022 roku.

Tu warto wspomnieć, że oprócz pasma FDD (dwóch sparowanych bloków po 14,8 MHz), operatorzy posiadają także pasmo TDD (5 MHz niesparowane). Częstotliwości te były początkowo przewidywane jako częstotliwości, na których możliwe będzie świadczenie usług szerokopasmowych. "Jednak dotychczas nie wypracowano rozwiązań technicznych, pozwalających na ich efektywne wykorzystywanie. Zakres ten pozostaje niewykorzystywany komercyjnie w Europie i Polsce i nie zapowiada się na zmianę tego stanu rzeczy" - wskazał prezes UKE.

Czytaj też

Dodał, że zgodnie z decyzją harmonizacyjną Komisji Europejskiej z 28 września 2021 roku, częstotliwości należące teraz do Polkomtela i P4 zostały przeznaczone na potrzeby kolejowego systemu ruchomej łączności radiowej. Muszą być one udostępnione przez państwa członkowskie (na zasadzie braku wyłączności) nie później niż 1 stycznia 2025 roku.

Czwarty etap – dodatkowe rezerwacje 2x200 kHz

Po rozpatrzeniu wniosków operatorów planowane jest wydanie decyzji rezerwacyjnych w 2022 roku. Będą one wydane na okres wskazany w decyzjach dokonujących „głównej” rezerwacji na kolejny okres.

Piąty etap - decyzje ws. pozwoleń radiowych i wpisy do rejestru

Po wydaniu decyzji dokonujących rezerwacji z pasma 2100 MHz na kolejny okres, nastąpi wydanie ponad 30 tys. decyzji ws. pozwoleń radiowych oraz zmiany wpisów do rejestru urządzeń.

"Reshuffling pasma 2100 MHz będzie dla regulatora i operatorów poligonem testowym dla podobnych ruchów w innych pasmach. Będzie swoistym „przetarciem szklaków” i sprawdzeniem całego procesu w praktyce przy wieloetapowym, lecz stosunkowo prostym scenariuszu. Po to, aby operatorzy mogli efektywniej wykorzystywać częstotliwości, a klienci cieszyli się wyższymi przepływnościami" - ocenia prezes UKE.

UKE/NB

Komentarze