Reklama

Polityka i prawo

UE o 5G: dostawców należy oceniać na podstawie obiektywnych kryteriów

Fot. Christoph Scholz/Flickr/CC BY-SA 2.0
Fot. Christoph Scholz/Flickr/CC BY-SA 2.0

Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, aby zagwarantować najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa sieci 5G – wynika z opinii Rady Europejskiej, która zaprezentowała swoje stanowisko dotyczące procesu cyfryzacji Europy. Unijny organ wskazał w szczególności na możliwość „stosowania istotnych ograniczeń wobec dostawców wysokiego ryzyka” w odniesieniu do kluczowych komponentów infrastruktury innowacyjnej sieci.

Rada Europejska (RE), w dokumencie poświęconym wnioskom z nadzwyczajnego posiedzenia (1 i 2 października br.), jednoznacznie podkreśliła, że pandemia wzmocniła potrzebę przyspieszenia procesu cyfryzacji w Europie. Zdaniem unijnego organu transformacja w obszarze technologicznym ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarek państw członkowskich, co wynika z szeregu korzyści, jakie ze sobą niesie. Wśród nich można wskazać między innymi na zagwarantowanie konkurencyjności UE na globalnym rynku, tworzenie nowych miejsc pracy, poprawę jakości życia obywateli czy zapewnienie szeroko rozumianej „suwerenności technologicznej”.

Unia Europejska realizując ambitny proces cyfryzacji ma pozostać „otwarta dla wszystkich firm, które przestrzegają europejskich przepisów i norm”. Zdaniem Rady Europejskiej technologiczny rozwój musi chronić podstawowe wartości, prawa, a także gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wpisywać się w ramy zrównoważonego społeczeństwa. „Takie zorientowane na człowieka podejście zwiększy atrakcyjność modelu europejskiego” – podkreślił unijny organ.

Jest to szczególnie istotne w kontekście rozwoju i wdrażania sieci 5G w Unii Europejskiej. W dokumencie RE wskazano, że co najmniej 20% środków w ramach Recovery and Resilience Facility zostanie przeznaczonych na transformację cyfrową. Fundusze te powinny pomóc między innymi w realizacji „przyspieszenia wdrażania wydajnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej – w tym światłowodów i 5G – w całej UE”.

Rada Europejska wezwała również państwa członkowskie do pełnego wykorzystania narzędzi cyberbezpieczeństwa dotyczących sieci piątej generacji. „W szczególności do stosowania istotnych ograniczeń wobec dostawców wysokiego ryzyka w odniesieniu do kluczowych elementów określonych jako krytyczne i wrażliwe w unijnej ocenie” – czytamy w podsumowaniu nadzwyczajnego posiedzenia. Zdaniem Rady potencjalnych dostawców 5G należy oceniać na podstawie wspólnych obiektywnych kryteriów.

Unijny organ zwrócił się również bezpośrednio do państw członkowskich, aby przedłożyły Komisji Europejskiej do końca bieżącego roku plany wprowadzenia 5G, opracowane na gruncie krajowym. Zdaniem Rady jest to konieczne, aby zagwarantować szybkie wdrożenie sieci piątej generacji na obszarze całej Unii Europejskiej.

Komentarze