Reklama

Polityka i prawo

„Twoje dane – twoja sprawa”. Edukacja uczniów fundamentem ochrony danych

Fot. Kentucky Country Day/Flickr/CC BY-NC 2.0
Fot. Kentucky Country Day/Flickr/CC BY-NC 2.0

Kiedy i komu szkoła powierza dane oraz po co w ogóle uczyć uczniów o ochronie informacji? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielono podczas wirtualnego spotkania dla szkolnych koordynatorów ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Dwudniowe wydarzenie zorganizowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) odbyło się w dniach 15-16 października br. i było skierowane do koordynatorów ze szkół oraz placówek oświatowych, które zgłosiły się do udziału w XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. W roku szkolnym 2020/2021 do programu przystąpiło 370 szkół i placówek oświatowych - wskazuje UODO w komunikacie prasowym.

Jak podkreśla Urząd, minione wydarzenie było okazją do przedstawienia podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do sektora oświaty i problemów zgłaszanych przez szkolnych inspektorów ochrony danych. Równie cenna okazała się prezentacja programu edukacyjnego UODO dla szkół, na którą złożyło się m.in. przedstawienie przykładowych inicjatyw edukacyjnych zrealizowanych w minionych edycjach programu.

W komunikacie UDOD wskazano, że pierwszy dzień seminarium poświęcony został wyjaśnieniu kluczowych kwestii związanych z bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych. Wśród tematów omówionych przez ekspertów UODO znalazły się zarówno zagadnienia ogólne dotyczące prawa ochrony danych oraz prawa do prywatności, jak i bardziej złożone problemy, z jakimi borykają się placówki edukacyjne, bo prelegenci uwzględnili także zagadnienia zgłaszane do UODO przez inspektorów ochrony danych z sektora oświaty.

Dotyczyły one takich kwestii, jak: określenie statusu podmiotów w procesie przetwarzania danych osobowych, wskazywanie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych oraz wystawiania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Inne omówione podczas spotkania zagadnienia odnosiły się do zgłaszania naruszeń ochrony danych. Ekspert UODO wyjaśnił, na skutek jakich działań dochodzi do naruszeń w placówkach oświaty, a także omówił obowiązki administratora w związku z zaistniałym naruszeniem.

Jak podkreśla UDOD, nie zabrakło też odpowiedzi na kluczowe pytania, które do Urzędu skierowali w ostatnich miesiącach przedstawiciele sektora oświaty w odniesieniu do używania przez szkoły nowych technologii i w związku z koniecznością ochrony cyfrowej tożsamości. Po za tym wiele przedstawionych podczas spotkania informacji dotyczyło też umów powierzenia, przetwarzania danych uczniów w związku z zapewnieniem opieki medycznej w szkołach czy realizacji obowiązku informacyjnego.

Dopełnieniem prezentowanych zagadnień był przegląd inicjatyw UODO podejmowanych na arenie europejskiej, które przyczyniły się do podniesienia świadomości nauczycieli i uczniów na temat ochrony danych i prawa do prywatności, a także tych, które organ nadzorczy podjął w ostatnich miesiącach w odpowiedzi na potrzebę wsparcia szkół w procesie przetwarzania danych podczas nauki zdalnej.

W drugim dniu szkolenia odbyły się warsztaty, podczas których przedstawiciele sektora oświaty przedstawili własne doświadczenia związane z udziałem w programie edukacyjnym i zaprezentowali wybrane inicjatywy edukacyjne, które zrealizowali w swoich szkołach i placówkach oświatowych w latach ubiegłych.

Wraz z prezentacją celów programu i etapów jego realizacji w roku szkolnym 2020/2021, informacje te przybliżyły uczestnikom spotkania praktyczne aspekty realizacji programu. Prelegenci podzielili się z uczestnikami spotkania nie tylko swoimi doświadczeniami, ale udzielili też cennych rad, jak atrakcyjnie i efektywnie uczyć o danych osobowych - wskazuje UODO w specjalnym komunikacie.

Informacja prasowa UODO

Reklama

Komentarze

    Reklama