Reklama

Polityka i prawo

Szykuje się kodeks sieciowy dotyczący cyberbezpieczeństwa. Trwają konsultacje społeczne

fot. Riccardo Annandale/ Unsplash/ Domena publiczna
fot. Riccardo Annandale/ Unsplash/ Domena publiczna

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) we współpracy z Europejską Organizacją Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (UE DSO Entity) rozpoczęły proces konsultacji publicznych w sprawie kodeksu sieciowego dotyczącego cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej (Network Code on Cybersecurity, NCCS).

Postęp technologiczny i cyfryzacja przekształcają europejską sieć energetyczną w "inteligentną sieć". Proces tej transformacji wymaga jednak zabezpieczenia systemów energetycznych przed cyberatakami i incydentami, które mogą im zagrażać. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Europie. 

W tym celu organizowane są konsultacje w sprawie kodeksu sieci, który służy opracowaniu wspólnych zasad i zwiększeniu cyberbezpieczeństwa. Ma on na celu ustanowienie europejskiego standardu cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej. Obejmuje przepisy dotyczące oceny ryzyka, wspólnych wymogów, certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów i usług, monitorowania, sprawozdawczości i zarządzania kryzysowego. Kodeks zawiera także definicję ról i obowiązków poszczególnych zainteresowanych stron w każdym działaniu.

Konsultacje do 10 grudnia

Wdrożenie kodeksu będzie wymagało podjęcia odpowiednich działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przez wiele podmiotów. Z tego powodu Urząd Regulacji Energetyki zachęca do udziału w konsultacjach, które potrwają do 10 grudnia 2021 roku. 

Aby zgłosić uwagi i opinie należy skorzystać z formularza, który jest dostępny online na stronie ENTSO-E.

Kodeksy sieciowe są dokumentami regulującymi kwestie skutecznego dostępu do połączeń międzysystemowych, spełniających wymagania niedyskryminacji i przejrzystości. Chodzi o zapewnienie transgranicznej wymiany energii elektrycznej oraz kwestie zarządzania tymi sieciami. Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie konsultacji w UE. Po przyjęciu tych dokumentów przez Komisję Europejską zaczynają one bezpośrednio obowiązywać we wszystkich krajach UE.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze