Reklama

Polityka i prawo

Sztuczna inteligencja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne?

fot. ColiN00B / pixabay
fot. ColiN00B / pixabay

Sztuczna inteligencja jest w stanie zwiększyć odporność sieci energetycznych i zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania przerw w dostawach energii spowodowanych skokami i brakami energii donosi Atlantic Council. Jednak oprócz korzyści wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii należy zwrócić uwagę na bardzo dużą podatność sieci elektroenergetycznych na działania hakerów.

Sieci energetyczne uważane są za strategiczny element infrastruktury bezpieczeństwa zarówno gospodarczego jak i narodowego. Eksperci wskazują, że zmiany klimatu spowodują obciążenia dla sieci a tym samym zwiększy prawdopodobieństwo wystąpienia licznych awarii.  Portal Atlantic Council donosi, że ostatnie postępy technologiczne i rozwój sztucznej inteligencji mogą wspomóc również i operatorów tych sieci w zapobieganiu awariom. Poprzez wykorzystanie sieci neuronowych sztuczna inteligencja zbierać może dane operacyjne na podstawie błędów systemowych. W ich opinii operatorzy sieci elektroenergetycznych mogą wykorzystywać nowoczesną technologię do zwiększania odporność swojej infrastruktury na zakłócenia w dostawach energii w dwóch kwestiach – identyfikacji słabych punktów oraz opracowywania wzorców zapotrzebowania na energię.

W ich opinii sieci neutronowe mogą zostać wykorzystane do identyfikacji słabych punktów sieci oraz dokonać wizualizacji w jakich okolicznościach wykryte słabe punkty mogą spowodować nieprawidłowe działanie sieci, a tym samym zawczasu podjąć kroki w celu naprawienia tych luk. Jednocześnie, jak wskazują, z ich pomocą można dokonać analizy i opracować wzorce popytu i podaży na energię, co z kolei pozwoli na przygotowanie się operatorów do zapobiegania niedoborom energii lub złagodzić zakres ich wpływu.

Atlantic Counsil twierdzi, że rozwiązania oparte nasz sztucznej inteligencji zostały już wykorzystane przez firmy naftowe i gazowe do zwiększenia wydajności poszukiwań i wydobycia węglowodorów.  Teraz algorytmy mogą być również odpowiedzią na wzrost problemów z licznymi awariami wywołanymi przez czynniki atmosferyczne.  Jak jednak podkreśla portal, digitalizacja sieci energetycznych i wykorzystanie zaawansowanych systemów kontroli przemysłowej, oprócz korzyści z możliwości przewidywania potencjalnych zdarzeń, przynosi również wzrost podatności na ataki hakerów. Jak wskazują eksperci wiele z sieci wciąż nie zawiera odpowiednich protokołów bezpieczeństwa oraz działa na nieaktualizowanym oprogramowaniu.

Komentarze