Reklama

Polityka i prawo

Rząd szykuje zmiany prawne. Nowe e-usługi i usprawnienie administracji

Fot. CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM)/Twitter

Rząd zamierza wprowadzić zmiany prawne, aby za ich pomocą usprawnić działanie administracji i udostępnić nowe e-usługi dla obywateli. Katalog obejmuje m.in. nowe rozwiązanie umożliwiające zdalną weryfikację tożsamości w urzędach. 

„Zależy nam, aby Polacy możliwie najwięcej spraw urzędowych mogli załatwiać szybko, wygodnie i bezpieczne bez wychodzenia z domu. Dlatego proponujemy rozwiązania kompleksowe od udostępniania nowych usług elektronicznych aż do zapewnienia elektronicznego zarządzania dokumentacją. Pracujemy nad tym, aby nasze e-usługi były proste i intuicyjne. Wszystko po to, by mogły z nich korzystać także osoby dopiero stawiające swoje pierwsze kroki w internecie" – mówi w oficjalnym komunikacie Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, odnosząc się do zmian prawnych. 

Jak dodaje, rząd nieustannie stara się budować zaufanie obywateli do e-administracji i przekonywać ich, że warto korzystać z dostarczanych przez państwo rozwiązań. 

Czytaj też

Darmowy system

Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia obowiązku elektronicznego zarządzania dokumentacją. Udostępniono również całkowicie darmowe narzędzie w postaci EZD RP. Umożliwia ono:

  • wykonywanie czynności kancelaryjnych, 
  • dokumentowanie przebiegu rozstrzygania spraw,
  • tworzenie, gromadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji w formie elektronicznej.

KPRM tłumaczy, że system „zostanie udostępniony podmiotom publicznym nieodpłatnie – zapewnione zostanie także wsparcie w jego wdrażaniu i eksploatacji".

Czytaj też

Podnieść bezpieczeństwo

Następnie należy wskazać na lepszą weryfikację tożsamości. Sytuacje, w których ktoś podszywa się pod inną osobę przy użyciu fałszywych dowodów nie są niczym nowym. Jedynie w ubiegłym roku wykryto 4 384 przypadków posłużenia się podrobionym dokumentem tożsamości. W ciągu ostatnich miesięcy (od stycznia br) odnotowano ich już 1 12.

„W odpowiedzi na takie zagrożenia w projekcie przewidziano wprowadzenie nowych regulacji, określających warunki, na jakich podmioty świadczące usługi w sektorze prywatnym będą mogły zweryfikować zgodność fotografii zawartej w dowodzie osobistym okazywanym przez usługobiorcę z fotografią przechowywaną w Rejestrze Dowodów Osobistych" – zaznacza KPRM. 

Kancelaria premiera zwraca uwagę, że celem tego typu zmian jest „podniesienie skuteczności oraz bezpieczeństwa procesów ustalania tożsamości dzięki możliwości dodatkowego wykorzystania danych z rejestru publicznego". 

Czytaj też

Zdalna weryfikacja tożsamości

Rozwiązania, o których mówił minister Cieszyński dotyczą także regulacji wprowadzających możliwość stosowania nowej metody zdalnej weryfikacji tożsamości. Odnosi się to do m.in. osób nie mogących stawić się osobiście do urzędu (np. ze względu na pandemię). Zawarte w projekcie postanowienia mają pozwolić na potwierdzenie tożsamości na bazie wizerunku wnioskodawcy zarejestrowanego w drodze teletransmisji danych, pochodzących z dokumentu tożsamości oraz danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

„Przy użyciu tej metody zainteresowani będą mogli nabyć m. in. kwalifikowany podpis elektroniczny, który może być wykorzystywany zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez pracowników administracji" – tłumaczy KPRM. 

Czytaj też

e-Usługi dla obywateli

Projekt zakłada również wprowadzenie nowych usług online. Zgodnie z zapowiedziami mają one pozwolić na: 

  • rozwiedzionemu małżonkowi, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko – na złożenie online oświadczenia o powrocie do nazwiska, które osoba ta nosiła przed zawarciem małżeństwa,
  • osobom zamierzającym zawarcie związku małżeńskiego – na złożenie online zapewnień o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego,
  • cudzoziemcowi – na złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego,
  • cudzoziemcowi składającemu wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – na sporządzenie w postaci elektronicznej załącznika, który wypełniany jest przez podmiot powierzający mu wykonywanie pracy i dołączany do wniosku, oraz przekazanie tego dokumentu na adres do doręczeń elektronicznych właściwego organu,
  • obywatelom polskim– na wniesienie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze