Reklama

Polityka i prawo

Rząd rozpatrzy zmiany częstotliwości. Przygotowanie pod 5G

Fot. Wikipedia Commons/CC 2.5
Fot. Wikipedia Commons/CC 2.5

Rząd rozpatrzy projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości w III kwartale 2019 roku, wynika z informacji podanych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowelizacja jest konieczna do wprowadzenia sieci 5G.

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1612) zwana dalej: „KTPCz”, ma na celu dokonanie zmian w przeznaczeniu częstotliwości z zakresu 26,5-27,5GHz  tak, aby zwiększyć zasoby widma przeznaczone na świadczenie usług telekomunikacyjnych, a w tym także zapewnić wdrożenie w Polsce sieci 5G.

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi w ramach pierwszej oraz drugiej opinii Grupy ds. Polityki Widma Radiowego wytypowała pasma: 700 MHz, 3,5 GHz, 3,7 GHz oraz 26 GHz jako przeznaczone w pierwszej kolejności do uruchomienia sieci 5G. W związku z trwającymi negocjacjami z państwami sąsiadującymi z Polską w sprawie zwolnienia pasma 700 MHz, intensywnym wykorzystaniem pasm 3,5 GHz, 3,7 GHz oraz 26 GHz (w zakresie 24,25 -26,5 MHz) przez użytkowników cywilnych, konieczne jest pozyskanie na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych dodatkowych zasobów częstotliwości znajdujących się obecnie w użytkowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej w paśmie 26GHZ.

Zgodnie z obowiązującą KTPCz, zakres 26,5-27,5GHz użytkowany jest, w zależności od przeznaczenia, jako cywilny lub rządowy. Projektowana zmiana dotyczy podziału tego zakresu na trzy podzakresy, tzn.:

- 26,5-26,9GHz – użytkowanie cywilne, (obecnie rządowe)

- 26,9-27,3GHz – użytkowanie cywilno – rządowe, (obecnie rządowe)

- 27,3-27,5GHz – użytkowanie rządowe (obecnie rządowe),

co oznacza, iż w paśmie 26GHz do użytkowania wyłącznie cywilnego przeznaczone zostanie pasmo w blokach 2x200MHz, a jednocześnie – możliwe będzie współużytkowanie bloku 2x200MHz przez użytkowników cywilnych i wojskowych, co w pełni zabezpieczy interesy MON i użytkowników wojskowych. Zmiana taka daje możliwość faktycznego przekazania do użytkowania na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych 4 rezerwacji – każda po 200MHz.

Postulowana zmiana KTPCz pozwoli na uruchomienie procesu selekcyjnego i rozdysponowanie tego zasobu na obszarze całego kraju co pozwoli na szybkie rozpoczęcie świadczenia usług dla użytkowników.

Komentarze