Reklama

Polityka i prawo

Ruszyły konsultacje publiczne rozporządzenia o dotacji na publiczną usługę e-doręczenia

fot. media.poczta-polska.pl
fot. media.poczta-polska.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Polityki Regionalnej w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego trafił we wtorek do konsultacji publicznych - poinformowano w BIP Rządowego Centrum Legislacji.

Rozporządzenie, które we wtorek zostało przekazane do konsultacji publicznych przez Ministra Finansów i Polityki Regionalnej, określa stawkę dotacji przedmiotowej do świadczonej przez operatora wyznaczonego (Pocztę Polską) publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania jej. Określa również formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia dotacji oraz termin jej zwrotu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, projektowane przepisy wzorowane są na obecnie obowiązujących regulacjach dotyczących dotacji przedmiotowych do świadczonych usług pocztowych w zakresie przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych - np. zawierających obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, jak i przesyłek dla ociemniałych, pakietów wyborczych oraz kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, a także przy uwzględnieniu charakteru świadczonej przez operatora wyznaczonego usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Podstawą do obliczenia należnej dotacji ma być udokumentowana i zaewidencjonowana wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu zwolnienia z opłaty, wynikającego z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Projekt rozporządzenia określa również stawkę dotacji przedmiotowej do usługi rejestrowanego e-doręczenia.

Operator wyznaczony do świadczenia publicznej usługi e-doręczenia ma w myśl nowych przepisów opracować cennik świadczenia usług, który przedłoży Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z uzasadnieniem i określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia tej usługi.

Według prawodawcy projektowane przepisy stanowią konsekwencję przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych. Proponowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych, gdyż wówczas powstanie obowiązek świadczenia usługi przez operatora wyznaczonego. 

image

 

Źródło:PAP

Komentarze