Reklama

Polityka i prawo

Rozstrzygnięcie I rundy X konkursu dla działania 2.1 POPC

Fot. Sambeet/ Pixabay
Fot. Sambeet/ Pixabay

We wtorek 7 sierpnia br Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy  konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Do głównego dofinansowania wybrano Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 22 942 868,54 zł.

Reklama

Komentarze

    Reklama