Reklama

Polityka i prawo

Prezydent podpisał ustawę o otwartych danych 

Fot. wSensie.tv/Wikimedia Commons/CC 4.0
Fot. wSensie.tv/Wikimedia Commons/CC 4.0

„Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego” - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w oficjalnym komunikacie.

Z założenia nowe regulacje mają pozytywnie wpłynąć na innowacyjność polskiej gospodarki. Zawarte w podpisanej ustawie rozwiązania wzmocnią rynek oparty na danych oraz pozwolą w większym stopniu wykorzystać potencjał informacji sektora publicznego z korzyścią dla innowacyjności gospodarki i jakości życia społeczeństwa - czytamy w komunikacie.

Po wejściu w życie nowych przepisów jeszcze więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego. Rozwiązania te stworzą kompleksowe otoczenie regulacyjne oparte na trzech filarach: organizacyjnym, instytucjonalnym oraz technicznym. Jesteśmy przekonani, że nowe regulacje pozytywnie wpłyną na innowacyjność polskiej gospodarki, a co za tym idzie – także na jakość życia obywateli.

tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera

Jak tłumaczy kancelaria premiera, przewidziane w podpisanej przez prezydenta ustawie rozwiązania wzmocnią rynek oparty na danych m.in. poprzez zwiększenie liczby informacji udostępnianych przez sektor publiczny (np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe). 

„Jednym z celów ustawy jest też zapewnienie użytkownikom dostępu do wartościowych zasobów informacji udostępnianych za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API) oraz w formatach przeznaczonych do odczytu maszynowego” - wyjaśnia KPRM. Jak dodaje, „taki sposób dystrybucji danych umożliwi ich bardziej efektywne wykorzystywanie, co będzie miało szczególne znaczenie dla profesjonalnych użytkowników (np. programistów, firm z branży IT, organizacji pozarządowych)”. Dzięki temu więcej informacji będzie przeznaczonych do analiz, badań czy rozwijania sztucznej inteligencji. 

W ramach dostosowania polskich przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej KPRM wyodrębniła nowe kategorie informacji sektora publicznego, tj.:

  • dane o wysokiej wartości, których wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki,
  • dane dynamiczne, czyli dane podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym (np. dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki, dane o ruchu).

Jednocześnie wprowadziliśmy szczególne wymogi dotyczące udostępniania takich informacji do ponownego wykorzystywania. Poszerzyliśmy również zakres ponownego wykorzystywania, obejmując regulacją ustawy część danych badawczych - wskazuje KPRM.

W komunikacie podkreślono również, że oprócz regulacji, które dostosowują polskie przepisy do wymogów unijnej dyrektywy w sprawie otwartych danych, w ustawie pojawiają się także dodatkowe rozwiązania. Jak wyjaśniono, tworzą one kompleksowe otoczenie regulacyjne dla otwierania danych w Polsce (oparte na trzech filarach: organizacyjnym, instytucjonalnym oraz technicznym.)

Rozwiązania te dotyczą naszego portalu DANE.gov.pl, który jest bramą dostępu do zasobów danych sektora publicznego - podkreśla KPRM.

Warto przypomnieć, że ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Na podstawie informacji prasowej KPRM


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze