Reklama

Polityka i prawo

Prezydent podpisał ustawę o doręczeniach elektronicznych

Prezydent Andrzej Duda / fot. gov.pl
Prezydent Andrzej Duda / fot. gov.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych, która przesuwa termin wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

Celem podpisanej ustawy jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, aby zapewnić jak najwyższą jakość użytkownikom.

Nowelizacja wprowadza zmiany w treści przepisów przejściowych, dostosowujących oraz przepisu końcowego ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Co zmieni nowelizacja?

Nowelizacja wprowadzi wydłużenie do 5 lipca 2022 roku terminu, w którym niepubliczne podmioty, wpisane do rejestru przedsiębiorców obowiązane są do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie wpisany do bazy adresów elektronicznych.

Wydłużono również termin - do 31 stycznia 2023 roku - po upływie którego podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są zobowiązane do przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń, w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, bądź adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Nowela przewiduje też wydłużenie do 5 lipca 2022 roku terminu, od którego organy władzy publicznej oraz ZUS, KRUS i NFZ będą zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Zmiany przesuwają także termin wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych na dzień 5 października 2021 roku.

Ponadto, do 5 sierpnia 2021 roku wydłużono termin, do którego operator wyznaczony w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe będzie zobowiązany przedłożyć prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt cennika dla publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz regulaminu świadczenia tych usług.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podsumowując, nowa usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego pozwoli na dostarczenie korespondencji ze skutkiem prawnym, równoważnym do tradycyjnego.

image

 

Źródło:PAP

Komentarze