Reklama

Polityka i prawo

Porozumienie pomiędzy CSIRT GOV a CSIRT NASK

Fot. Energetyka24.com
Fot. Energetyka24.com

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zawarła porozumienie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) dotyczące obsługi incydentów zgłaszanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - informuje w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

Art. 26 ust. 11 ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa mówi o tym, że trzy CSIRT-y mogą, w drodze porozumienia, powierzyć sobie wzajemnie wykonywanie zadań w stosunku do niektórych rodzajów podmiotów, o których mowa w ust. 5–7 ustawy. O zawarciu porozumienia CSIRT, który powierzył wykonywanie zadań, informuje podmioty, w stosunku do których nastąpiła zmiana CSIRT. Porozumienie w zakresie obsługi incydentów przez CSIRT GOV obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 r.

Komentarze