Polityka i prawo

Ponad 20 mld zł z Funduszu Odbudowy na cyfryzację w Polsce

fot. pxhere.com
fot. pxhere.com

Polska z Funduszu Odbudowy w latach 2021-2022 dostanie ok. 18,9 mld euro dotacji, a w 2023 r. dodatkowe 4,1 mld euro. Razem będzie to więc blisko 23 mld euro na wszystkie priorytetowe obszary. Z tego, zgodnie z zapowiedzią Komisji Europejskiej, aż 20% będzie przeznaczone na transformację cyfrową. W przeliczeniu na złotówki to ok. 20 mld - informuje resort cyfryzacji. 

"Nigdy nie było lepszego czasu na inwestowanie w europejskie firmy technologiczne, ponieważ nowe centra cyfrowe rozwijają się wszędzie, od Sofii po Lizbonę i Katowice. Mamy ludzi, pomysły i siłę jako Unia, aby odnieść sukces"- stwierdziła Ursula von der Leyen. 20% Funduszu Odbudowy będzie przeznaczone na cyfryzację - zapowiedziała w ubiegłą środę w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej. Komisja ma na celu zwiększenie suwerenności cyfrowej i otwartej strategicznej autonomii. "Chcemy wyznaczać europejską drogę do ery cyfrowej: w oparciu o nasze wartości, naszą siłę, nasze globalne ambicje" - dodała.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument Odbudowy i Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility – w skrócie RRF), który stanowi w całości 672,5 mld euro.

Jak przypomina resort cyfryzacji, w opublikowanym w piątek komunikacie, Komisja Europejska poinformowała o siedmiu flagowych projektach, które mają być istotne z punktu widzenia UE. To:

  • czyste technologie oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • renowacja budynków,
  • cyfryzacja budynków,
  • 5G,
  • ucyfrowienie administracji publiczne,
  • upskilling i reskilling.

Również w wydanym w piątek zaleceniu, Komisja wezwała państwa członkowskie, by do 30 marca 2021 r. opracowały wspólne podejście, w formie zestawu narzędzi obejmującego najlepsze praktyki, w celu terminowego uruchomienia sieci stacjonarnych i mobilnych o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G - informuje Komisja Europejska. Środki te powinny mieć na celu:

  • zmniejszenie kosztów i przyspieszenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości, w szczególności poprzez usunięcie zbędnych przeszkód administracyjnych;
  • terminowe zapewnienie dostępu do widma radiowego 5G i zachęcanie operatorów do inwestowania w rozbudowę infrastruktury sieciowej;
  • zwiększenie koordynacji transgranicznej przydziału widma radiowego w celu wspierania innowacyjnych usług 5G, w szczególności w zakresie przemysłu i transportu.

Polska najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. przekaże swój wkład do planu KE, w których nakreślone będą krajowe programy inwestycji i reform, zgodnie z kryteriami polityki UE - informuje resort. Obecnie, jak podkreślono w komunikacie ministerstwa,  pracują nad nim wszystkie resorty w Polsce, w tym Ministerstwo Cyfryzacji.

Komentarze