Reklama

Polityka i prawo

Polski rząd wyciąga rękę w stronę Chin. Huawei nie zostanie wykluczony?

Fot. Luis García/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Luis García/Wikipedia Commons/CC 3.0

Rząd ma zamiar złagodzić swoje stanowisko wobec Huawei i zrezygnować z części zapisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, które mogłyby być wymierzone w chińskiego giganta - informuje Wirtualna Polska.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa oraz sekretarz stanu w KPRM zapowiedział, że jest otwarty na dyskusję jeśli chodzi o ostateczny kształt przepisów i dokładną analizę  wniosków, które wpłynęły.

Rząd zaproponował również przeprowadzenie pierwszych Polsko-Chińskich Konsultacji Cyfrowych, które mają być pogłębionym międzyresortowym dialogiem dotyczącym szerokiego zakresu tematycznego związanego z kwestiami cyfryzacji. Według informacji Wirtualnej Polski, Polska miała zaproponować Chinom rozwinięcie współpracy naukowo-badawczej i technologicznej oraz podpisanie trzech porozumień o współpracy (tzw. Memorandum of Understanding). Chiny nie przestawiły jednego stanowiska wobec propozycji rządu.  

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa został skrytykowany przez przedstawicieli sektora prywatnego, organizacje pozarządowe, ale również przez niektóre instytucje państwowe. Narodowy Bank Polski ostrzegł w swojej opinii, że nowelizacja ustawy zagraża niezależności banku. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zauważa również, że zmiany wprowadzone do Projektu, na obecnym etapie procesu legislacyjnego, zostały wprowadzone bez zachowania podstawowych zasad transparentności. Podważa to także podstawowe zasady legislacji, a tym bardziej zasadę demokratycznego państwa prawa i zaufania obywateli do organów władzy publicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama