Reklama

Polityka i prawo

Polska ważnym ogniwem Europejskiej Federacji Chmur

Fot. Pikrepo/Domena publiczna
Fot. Pikrepo/Domena publiczna

25 państw członkowskich Unii Europejskiej podpisało ministerialną deklarację dotyczącą rozwoju usług chmurowych dla sektora prywatnego oraz administracji publicznej. Dokument stanowi kluczowy element Europejskiej Strategii Danych. Podczas wydarzenia Polskę reprezentował Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski. 

Sygnatariusze deklaracji będą współpracować na rzecz powstania Europejskiej Federacji Chmur - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Inicjatywa ma na celu ukształtowanie bezpiecznych, energooszczędnych i interoperacyjnych usług chmurowych nowej generacji. Powstanie też Europejski Podręcznik dla Usług Chmurowych (ang. Cloud Rulebook), czyli zestaw wspólnych, technicznych zasad, standardów oraz norm. Co więcej, Planowane jest także uruchomienie wspólnych europejskich platform (ang. marketplaces), które mają ułatwić nabywanie usług chmurowych.

Projekt Europejskiej Federacji Chmur będzie wspierany przez Komisję Europejską. Zajmie się ona zapewnieniem jak najszerszej reprezentacji zainteresowanych podmiotów.

Europejski porozumienie = polski sukces

Jak wskazano na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, deklaracja przewiduje powstanie Europejskiego Sojuszu na rzecz Danych Przemysłowych i Usług Chmurowych, czyli forum skupiającego przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego. W jego ramach zebrane zostaną dotychczasowe doświadczenia i pomysły w obszarze usług chmurowych.

Polski projekt Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP) został wskazany jako jedna z wiodących inicjatyw krajowych dla administracji publicznej.

„Podpisując deklarację wnosimy do dyskusji naszą wiedzę, doświadczenie i umiejętności, zapewniając tym samym, że nasz punkt widzenia zostanie uwzględniony w debacie europejskiej” – mówi Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera. „Uważamy, że wspólne podejście do Europejskiej Federacji Chmur powinno bazować na doświadczeniach projektów krajowych” - dodaje.

Na poziomie UE wreszcie dostrzeżono potrzebę zapewnienia w Europie zdecentralizowanych usług chmurowych, promowania wymiany danych i wzajemnego uznawania standardów.

Szczególnie istotne jest zwiększenie poziomu korzystania z usług chmurowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem jest również podnoszenie świadomości korzyści płynących z korzystania z usług chmurowych oraz budowanie kompetencji w tym zakresie.

Polski ZUCH

Jak przypomniano w komunikacie na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, w Polsce działa już System Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH) - to wsparcie wykorzystania rozwiązań chmurowych w administracji publicznej.

Portal służy do oferowania usług chmurowych przez dostawców komercyjnych - za jego pośrednictwem każdy urząd będzie mógł kupić wybrane usługi, takie jak narzędzia pracy grupowej, pakiet biurowy, czy wirtualny serwer.

Co więcej, urzędy będą mogły uzyskać pomoc w zakresie odpowiedniego doboru rozwiązania informatycznego, czy procesu zakupowego. Jedną z kluczowych funkcji systemu jest elektroniczna ankieta, która właścicielom systemów ma ułatwić podejmowanie decyzji w wyborze rodzaju chmury. 

ZUCH to proste rozwiązanie dostarczające zasady współpracy zgodnie z obowiązującym prawem. Opiera się o zapisy uchwały Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informacyjna Państwa” (WIIP), jak również specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 - czytamy w komunikacie na stronie resortu cyfryzacji.

Więcej informacji:  http://chmura.gov.pl/zuch

Komunikat prasowy ze strony Ministerstwa Cyfryzacji 

Reklama

Komentarze

    Reklama