Reklama

Polityka i prawo

Pogromca Enigmy patronem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

fot. Tim Gage / Flickr
fot. Tim Gage / Flickr

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak decyzją z dnia 4 lutego br. zadecydował o nadaniu patrona dla Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Centrum otrzymało imię Jerzego Witolda Różyckiego.

Jerzy Różycki był polskim matematykiem i kryptologiem. Jeszcze jako student zaczął pracę w poznańskim zespole kryptologów Biura Szyfrów Sztabu Głównego. W styczniu wraz z dwoma innym polskimi matematykami: Marianem Rejewskim oraz Henrykiem Zygalskim złamał kod słynnej, niemieckiej maszyny szyfrującej – Enigmy. Zespół zbudował również jej działającą kopię oraz urządzenia do deszyfrowania wiadomości.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zostało powołane z dniem 1 czerwca 2013 roku. Do jego zadań należy przede wszystkim prowadzenie badań, projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych. Centrum odpowiedzialne jest również za wytwarzanie nowych produktów na potrzeby państwa w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych oraz prowadzenie działalności naukowo-edukacyjnej, badawczo-rozwojowej, wdrożeniowej oraz opiniodawczej.

Reklama

Komentarze

    Reklama