Reklama

Polityka i prawo

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy powołującej Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Fot. http://rebcenter-moscow.ru/ / Wikimedia Commons / CC 4.0
Fot. http://rebcenter-moscow.ru/ / Wikimedia Commons / CC 4.0

Nowelizacja przepisów, zakładająca powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, została we wtorek opublikowana na stronach Rządowego Centrum Legislacji. MSWiA przesłało również projekt do zaopiniowania przez związki zawodowe. Nowe prawo ma wejść w życie na początku przyszłego roku.

Powstanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zapowiedziano 27 lipca na konferencji prasowej w Kancelarii Premiera. Jak zaznaczono, projekt ustawy o powołaniu CBZC został przygotowany w ścisłym porozumieniu z Komendą Główną Policji. Powołanie Biura ma być odpowiedzią na ataki i zagrożenia ze strony cyberprzestępców.

Czym jest CBZC?

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o policji w formacji zostanie wyodrębniona służba zwalczania cyberprzestępczości. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a także wspierania w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw będzie CBZC.

Jednostką kierować będzie komendant CBZC, który będzie podlegał Komendantowi Głównemu Policji (KGP). Szef Biura będzie powoływany spośród oficerów Policji i odwoływany przez ministra spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Z kolei jego zastępców będzie powoływał i odwoływał szef KGP na wniosek szefa CBZC.

Zanim jednak powołany zostanie szef CBZC, w terminie 7 dni od wejścia w życie ustawy szef KGP wyznaczy spośród oficerów starszych policji służby kryminalnej lub śledczej, pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości. Będzie on odpowiedzialny za przygotowanie i organizację funkcjonowania CBZC.

W ciągu pół roku pełnomocnik przedstawi Komendantowi Głównemu Policji propozycję policjantów do przeniesienia do służby w nowej jednostce. Z dniem powołania komendanta CBZC pełnomocnik zakończy działalność.

Co z prowadzonymi już postępowaniami? 

W projekcie zaznaczono, że sprawy, które zostały wszczęte w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji albo w wydziałach do walki z cyberprzestępczością komend wojewódzkich, które nie zostały zakończone przed wejściem w życie ustawy prowadzi się odpowiednio we właściwości jednostki organizacyjnej Policji – Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, przed Komendantem Głównym Policji albo przed właściwym komendantem wojewódzkim policji albo przed komendantem stołecznym policji, chyba że dalsze prowadzenie tych spraw należy wyłącznie do Komendanta Głównego Policji lub komendy, przy pomocy której wykonuje on swoje zadania.

Słowo o funkcjonariuszach 

W projekcie zawarto zapis, że policjanta przyjętego do służby zwalczania cyberprzestępczości można przenieść lub delegować do innej służby w policji pod warunkiem przystąpienia przez policjanta do postępowania kwalifikacyjnego i uzyskania z nich pozytywnego wyniku. Z kolei funkcjonariusz policji może zostać przeniesiony dobrowolnie do służby zwalczania cyberprzestępczości. Odbywałoby się to na wniosek Komendanta CBZC.

Jak zaznaczono, policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w CBZC, który wykonuje zadania polegające na bezpośrednim rozpoznawaniu, zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych i posiada niezbędne kwalifikacje będzie przysługiwał dodatek służby zwalczania cyberprzestępczości w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70 proc. i nie wyższej niż 130 proc. przeciętnego uposażenia policjantów.

Wysokość dodatku będzie uzależniona od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych oraz opinii służbowej poprzedzającej ustalenie wysokości tego dodatku. Dodatek taki będzie miał charakter dodatku stałego.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Źródło:PAP

Komentarze