Reklama

Polityka i prawo

Nowe technologie w Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza

Fot. JohnsonGoh/ Pixabay
Fot. JohnsonGoh/ Pixabay

Od kilku lat województwo pomorskie realizuje proces przedsiębiorczego odkrywania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) stawiając na branże o największym potencjale rozwojowym. W 2015 roku Samorząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru 4 najbardziej perspektywicznych obszarów tj. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Wyróżnił tym samym: obszar morski, energetyczny wraz z budownictwem oraz obszar zdrowotny. Obszar Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (ISP 2 – ICT), skupia się między innymi na metodach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego z wykorzystaniem systemów rozproszonych, przetwarzania równoległego i wirtualizacji oraz na inżynierii kosmicznej i satelitarnej.

Inicjatywa ISP ma za zadanie identyfikację i weryfikację inteligentnych specjalizacji regionu Pomorza, w celu dalszego rozwoju i wykorzystania potencjału regionalnego. Do dnia dzisiejszego powstało wiele inicjatyw oraz projektów badawczo-rozwojowych, które znacząco wpływają i napędzają aktywność gospodarki.

Jednym z fundamentów specjalizacji energetycznej jest regionalny klaster kluczowy - Pomorski Klaster ICT – INTERIZON, będący jedną z najbardziej dynamicznych organizacji klastrowych w Polsce. INTERIZON zrzesza obecnie ponad 105 podmiotów, reprezentujących 13 sektorów biznesowych, w których pracuje łącznie ponad 24 tysiące osób. Wśród członków klastra znajdują się firmy działające w sektorach elektroniki, telekomunikacji, informatyki, automatyki i robotyki, a także instytucje badawczo-rozwojowe, jednostki edukacyjne i instytucje otoczenia biznesu. Firmy w ramach Klastra INTERIZON zapewniają kompleksową ofertę produktów i usług, w tym m.in. elektronicznych wyrobów gotowych i komponentów, tworzenia i wdrażania zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz świadczenia usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

Kolejnym przykładem jest utworzenie w 2017 roku Pomorskiego Huba Innowacji Cyfrowych, zainicjowanego przez Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Pomorski Klaster ICT INTERIZON. Inkubator ma świadczyć kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorstw w celu ulepszenia ich procesów – biznesowych i produkcyjnych – oraz produktów i usług za pomocą technologii cyfrowych, które w chwili obecnej licznie przenikają do innych branż i dziedzin życia. Szczególnie ważnym elementem wspólnym są systemy nawigacji wykorzystywane w portach, terenach przybrzeżnych oraz przy pracach nad jednostkami pływającymi i pojazdami autonomicznymi.

Dla zapewnienia kadr dla rozwijającego się przemysłu satelitarnego i kosmicznego, Politechnika Gdańska wraz z Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej wspólnie utworzyły interdyscyplinarny program studiów pn.: „Technologie kosmiczne i satelitarne”, łączący m.in. zagadnienia matematyki, fizyki, mechaniki, robotyki, nawigacji satelitarnej. Otworzyły tym samym możliwości realizacji kolejnych, nowych projektów oraz perspektyw dalszego rozwoju w przyszłości.

W celu poprawy jakości oferty badań umożliwiających prowadzenie projektów, Politechnika Gdańska pracuje nad utworzeniem w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). Centrum ma działać w takich obszarach jak: bezpieczeństwo i wydajność przesyłania, gromadzenia i przetwarzania wielkich zbiorów danych (Big Data); technologie inteligentnych chmury obliczeniowych itd. Tematyką szeroko rozumianej obronności wykorzystującej nowoczesne technologie zajmują się także naukowcy w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ciekawą inicjatywą jest również projekt akceleracyjny e-Pionier, realizowany przez Excento Sp. z o.o. działającej na Politechnice Gdańskiej charakteryzujący się niestandardowym podejściem do kwestii zamówień publicznych. Projekt ma na celu rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych w formule zbliżonej do zamówień przedkomercyjnych tj. instytucje publiczne zgłaszają problem, którego nie można rozwiązać z wykorzystaniem technologii ICT dostępnych na rynku (obejmujące szerokie spektrum obszarów, takich jak bezpieczeństwo czy zmiany klimatu). Rozwiązywania zgłoszonego problemu podejmuje się zespół interdyscyplinarny wyłoniony w drodze konkursu. Otrzymuje on nie tylko finansowanie, ale również opiekę mentorów merytorycznych i biznesowych.

Warto zaznaczyć, iż województwo pomorskie stawiając na rozwój nie tylko gospodarki, ale i nowoczesnych technologii, zapewnia wsparcie merytoryczne oraz finansowe. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to jedna z form wsparcia, która oferuje bezzwrotne i zwrotne dofinansowanie działań firm, funkcjonujących w obszarach ISP i podejmujących się realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Oprócz tego w ramach Osi Priorytetowej 2 RPO WP 2014-2020 przedsiębiorstwa obejmujące pozostałe aspekty wspierania gospodarki również mogą ubiegać się o dodatkowe środki wsparcia.

Inteligentne Specjalizacje Pomorza w znaczącym stopniu wpływają na rozwój gospodarki w rejonach województwa pomorskiego, co świadczy o wysokim potencjale i aktywności nie tylko podmiotów, ale i całych regionów. Inicjatywa ISP napędza szeroko pojętą gospodarkę, ale i daje dużą możliwość rozwoju nowoczesnym technologiom.

Reklama

Komentarze

    Reklama