Reklama

Polityka i prawo

Nazwa.pl wprowadziła Web Application Firewall

Fot. Mike MacKenzie/flickr
Fot. Mike MacKenzie/flickr

Nazwa.pl udostępnia klientom dodatkową ochronę przed działaniami hakerów w postaci Web Application Firewall. Wdrożenie umożliwia bezpłatne korzystanie z zabezpieczeń przez użytkowników hostingu z rodziny Active Cloud, WordPress Cloud oraz Wizytówka. Dzięki temu każdy użytkownik otrzymał zwiększoną ochronę swojej witryny WWW przed atakami z zewnątrz, bez konieczności pamiętania o ciągłych aktualizacjach zabezpieczeń.

Web Application Firewall jest dodatkową zaporą sieciową, przeznaczoną do ochrony stron WWW. Jej skuteczność polega na stałym uaktualnianiu reguł bezpieczeństwa, które zwiększają bezpieczeństwo aplikacji, zapewniając dużo szybszą ochronę na pojawiające się nowe wektory ataków. Dla użytkownika główną korzyścią jest brak obowiązku szczegółowej konfiguracji tej funkcjonalności, ponieważ za jej sprawne i prawidłowe działanie odpowiada usługodawca, czyli nazwa.pl. Zabezpieczenia w systemie ochrony Web Application Firewall bazują na liście potencjalnych kierunków i sposobów ataków, które są weryfikowane zanim użytkownik będzie mieć kontakt z aplikacją. Uprzednio sklasyfikowane zagrożenia zostają automatycznie zablokowane. Funkcjonowanie Web Application Firewall jest praktycznie niezauważalne dla użytkownika, nie wpływając w widoczny sposób na szybkość działania aplikacji. Dzieje się tak za sprawą odpowiednich zasobów, wyznaczonych do realizacji tego zadania. 

„Wdrożenie Web Application Firewall pozwala na szybką i aktywną reakcję na zagrożenia takie jak SQL Injection, Command Injection, Cross-Site Scripting, rozsyłanie spamu, przechwytywanie oraz podmienianie treści, a także wyciek danych. Tego typu rozwiązanie stanowi dodatkową, skuteczną ochronę i zmniejsza szansę na powodzenie cyberataku, podnosząc poziom bezpieczeństwa użytkownika” – stwierdził Rafał Lorenc, Dyrektor IT w nazwa.pl

 

Nazwa.pl to lider w zakresie technologii bezpieczeństwa, cały czas wprowadza nowe rozwiązania w tym zakresie. Udostępniając klientom technologię WAF, zmniejsza ryzyko związane z działalnością hakerów, dbając o to, aby już po stronie serwera wykrywać potencjalne ataki. Ciągły rozwój technologiczny tworzy potencjalnie nowe luki w zabezpieczeniach, a dzięki wprowadzonym rozwiązaniom nazwa.pl działa prewencyjnie chroniąc swoich klientów i ich użytkowników. Pełne wykorzystanie ochrony, jaką zapewnia WAF jest możliwe po uprzednim ustawieniu jej z poziomu panelu zarządzania serwerem Active.admin. Jest to zalecane, aby maksymalnie podnieść swój poziom bezpieczeństwa. Natomiast standardowa ochrona jest zawsze włączana dla każdego pakietu. 

 Źródło: nazwa.pl

Reklama

Komentarze

    Reklama