Reklama

Polityka i prawo

NATO IT Academy wyszkoli polskich żołnierzy

Fot. MON
Fot. MON

Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w resorcie obrony, spotkał się z dyrektorem generalnym Agencji Komunikacji i Informacji NATO Kevinem J. Scheidem. Głównym tematem rozmów była współpraca w zakresie cyberbezpieczeństwa, doskonalenie narodowych i sojuszniczych systemów informatycznych oraz wspólne szkolenia.

Poniedziałkowe spotkanie wiceministra z dyrektorem generalnym Agencji, która odpowiada m.in. za ochronę i sprawne działanie systemów teleinformatycznych oraz przepływu informacji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczyła także budowania zdolności w zakresie cyberdefence.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył również szef Inspektoratu Informatyki poruszono także kwestie związane ze szkoleniem personelu działającego w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym treningach w obszarze C3 – Command, Control and Communication (dowodzenie, kontrola i łączność).

Wiceminister Tomasz Zdzikot zadeklarował także wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej dla powstającej NATO IT Academy – prestiżowego ośrodka szkoleniowego NATO. Budowany w portugalskim mieście Oeiras ośrodek rozpocznie swoją działalność w trzecim kwartale 2019 roku. W Akademii szkolić się będą eksperci personelu cywilnego i wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie eksploatacji zaawansowanych systemów informatycznych i cybernetycznych oraz oprogramowania. W szkoleniach będą także brali udział polscy żołnierze. 

Podczas trzydniowej wizyty w Polsce dyrektor generalny Agencji Komunikacji i Informacji NATO spotka się m. in. z przedstawicielami komórek resortu obrony odpowiedzialnymi za kwestie z obszaru cyberbezpieczeństwa.  Odwiedzi także Wielonarodową Dywizję Północny Wschód (MNDNE) w Elblągu, gdzie zapozna się z projektami informatycznymi realizowanymi w sojuszniczej jednostce.

***

Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NATO Communications and Information Agency – NCI Agency) odpowiada m.in. za ochronę i sprawne działanie systemów teleinformatycznych oraz przepływu informacji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Agencja współpracuje z firmami z branży cyberbezpieczeństwa w międzynarodowych projektach inteligentnej obrony (Smart Defence). Umożliwia również wymianę ekspertyz, informacji i doświadczeń w przeciwdziałaniu cyberatakom. W przypadku wystąpienia incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem agencja zapewnia niezbędne wsparcie dla państw członkowskich.

SZP/MON

Komentarze