Reklama

Polityka i prawo

NASK walczy z cyberprzemocą

Fot. CyberDefence24.pl
Fot. CyberDefence24.pl

Nawoływanie do popełnienia przestępstwa, groźby karalne, cyberprzemoc, seksualne wykorzystywanie dzieci to treści, które powinny zostać zgłoszone na www.dyzurnet.pl.

Misją zespołu Dyżurnet.pl jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu. Dyżurnet.pl to zespół ekspertów NASK, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie.

W 2018 r. do zespołu Dyżurnet.pl trafiło 13.239 zgłoszeń. Najwięcej – 10.784 - dotyczyło treści potencjalnie przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. 209 zgłoszeń – rasizmu i ksenofobii. 1647 – uwodzenia dzieci, propagowania pedofilskiej aktywności, zgłoszenia szantażu na tle seksualnym, patostreamów, wulgarnych i obraźliwych treści, itp.

Internet to z jednej strony fantastyczne narzędzie, ułatwiające życie, gwarantujące dostęp do informacji, czy rozrywki. Z drugiej – miejsce pełne szkodliwych, ale i nielegalnych treści. Nie bądźmy bierni. Reagujmy. Dyżurnet.pl gwarantuje anonimowość i profesjonalną reakcję

Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji

Nielegalne treści - w myśl polskiego prawa - to takie, które naruszają przepisy polskiego prawa (najczęściej przepisy kodeksu karnego). To m.in. treści pornograficzne z udziałem małoletniego, publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości czy treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Poza – określonymi przez prawo - nielegalnymi treściami, wyodrębniamy jeszcze treści szkodliwe. To materiały, które wywołują u odbiorcy negatywne emocje lub promują niebezpieczne dla zdrowia i życia zachowania. Przykładami są treści prezentujące przemoc, zachowania agresywne, treści nawołujące do samookaleczeń, samobójstw i innych autodestruktywnych zachowań.

Jak zgłosić?

- Wysyłając zgłoszenie do Dyżurnet.pl należy przede wszystkim podać adres strony, na której znajdują się potencjalnie nielegalne treści. Korzystając z formularza trzeba zaznaczyć, czego sprawa dotyczy. Zgłoszenia są anonimowe. Podawanie adresu e-mail czy innych danych jest nieobowiązkowe. Jeśli użytkownik poda adres e-mail, po wysłaniu zgłoszenia, otrzyma informację o podjętych krokach lub prośbę o podanie dokładniejszych informacji. Przesyłając zgłoszenie warto napisać wszystkie informacje, które mogą być nam pomocne – mówi Martyna Różycka, kierownik zespołu Dyżurnet.pl w NASK. Zgłoszenie możesz przesłać nie tylko poprzez formularz, ale też na adres mailowy lub za pomocą infolinii 0 801 615 005.

Zniewaga, zniesławienie, obraźliwe komentarze czy wulgaryzmy – wszystko to możemy znaleźć w Internecie. Jeśli widzisz takie treści, reaguj! Dyzurnet.pl to niejedyne miejsce, w którym możesz je zgłosić. Należy również pamiętać o roli administratorów poszczególnych stron. – Obraźliwe komentarze czy wulgaryzmy można zgłaszać do administratorów strony lub moderatorów forów dyskusyjnych. Najczęściej służą do tego specjalne przyciski lub formularze powiadomień. Jeśli ich nie ma, wykorzystujmy dane zamieszczone w zakładce „Kontakt” danej witryny – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Zniewagę lub zniesławienie należy zgłosić administratorowi strony z prośbą o usunięcie tych treści. Zniesławienie i zniewaga są przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. Należy więc zabezpieczyć dowody i zgłosić sprawę do prokuratury lub na Policję. Najważniejsze, aby nie być biernym. Działajmy – dodaje.

AK/NASK

Reklama

Komentarze

    Reklama