Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada walkę z cyberprzemocą

Fot. Riala/Pixabay
Fot. Riala/Pixabay

Agresja w Internecie jest już niemal zjawiskiem powszechnym. Ponad połowa młodych użytkowników sieci przyznaje, że była świadkiem różnych form agresji w mediach społecznościowych . Od 7 do 11% polskich uczniów doświadczyło najpoważniejszych aktów internetowej przemocy – cyberbullyingu.

Wiele aktów agresji w Internecie to jednorazowe sytuacje i większość młodych ludzi potrafi skutecznie sobie z nimi radzić. Zdecydowanej interwencji ze strony dorosłych wymaga natomiast cyberbullying (cyberprzemoc)

Anna Borkowska - Akademia NASK

Najpopularniejsze obecnie formy cyberbullyingu zgłaszane przez młodzież to:

  • agresja werbalna – wyzywanie na czatach internetowych, zamieszczanie komentarzy na forum  internetowym w celu ośmieszenia, sprawienia przykrości lub wystraszenia innej osoby,
  • upublicznianie upokarzających ofiarę, przerobionych zdjęć i filmików,
  • wykluczanie z grona „znajomych” w Internecie, celowe ignorowanie czyjejś aktywności w sieci,
  • zamieszczanie przykrych komentarzy na profilach innych osób w portalach typu Facebook, Instagram itp.,
  • włamanie na konto i podszywanie się pod kogoś w celu zamieszczania w jego imieniu obraźliwych postów i zdjęć na profilach innych użytkowników,
  • ale również – uporczywe zgłaszanie strony/profilu jako łamiącej regulamin, co może skutkować zablokowaniem/zamknięciem strony/profilu.

Przemoc, której dzieci doświadczają w Internecie, jest w dużej mierze przedłużeniem konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego, mających miejsce w szkole lub klasie. Jednak, w odróżnieniu od tradycyjnej przemocy rówieśniczej, cyberprzemoc może mieć poważniejsze konsekwencje dla osoby doświadczającej przemocy – z uwagi na znacznie ograniczoną możliwość obrony.

Negatywne konsekwencje doświadczania różnych form cyberprzemocy ujawniają się w wielu obszarach funkcjonowania dziecka, m.in. w postaci niedostosowania społecznego, problemów psychologicznych, a także zdrowotnych. Skutki doświadczania cyberprzemocy zostają z dziećmi na bardzo długo.

Jak pokazują badania – nawet w dorosłym życiu, wiele lat po opuszczeniu szkoły, ofiary przemocy nadal zmagają się z problemami psychosomatycznymi, depresją, lękiem, obniżonym poczuciem wartości. W skrajnych przypadkach u prześladowanych dzieci mogą pojawić się myśli oraz próby samobójcze. Dlatego tak ważne, aby dziecko nie zostało z tym samo.

Ochrona rodzicielska

Ministerstwo Cyfryzacji radzi, jakie działania trzeba podjąć,  żeby chronić dziecko w Internecie. Zdaniem ekspertów niezwykle ważna jest rozmowa w Internecie, należy również sprawdzić co dziecko wie o cyberprzemocy i czy zna sposoby reagowania  w sytuacji, gdy ktoś jest nękany online.

Pamiętajmy, że uporczywe wykluczanie także jest formą cyberprzemocy. Zwracajmy na to uwagę. Rozmawiajmy z dzieckiem o granicach prywatności w Internecie – jakie informacje można udostępniać bez ryzyka, a które powinny pozostać prywatne

Anna Borkowska - Akademia NASK

Zdaniem ekspertów z Ministerstwa podczas rozmowy z dzieckiem, należy zapytać czy zna ono sposoby zgłaszania naruszeń regulaminu w mediach społecznościowych (np. obraźliwe komentarze, ośmieszające zdjęcia) i czy wie jak blokować osoby, które jej/mu dokuczają. Ważna jest również kontrola rodzicielska, które pomoże zabezpieczyć przed potencjalnie szkodliwymi treściami i kontaktami. 

Większość serwisów społecznościowych posiada w regulaminach zapisy dotyczące cyberprzemocy. Zachowania, takie jak dręczenie, nękanie, prześladowanie, podszywanie się pod inne osoby i kradzież tożsamości, są zabronione i mogą być zablokowane przez dostawców usługi.

Nie tylko osoba poszkodowana, ale i świadek przemocy może (a nawet powinien) zgłosić administratorowi serwisu naruszenie regulaminu i zażądać interwencji – zablokowania konta agresora, usunięcie szkodliwych treści.

Do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warto pamiętać, aby zgłaszając naruszenie, powołać się na odpowiedni przepis regulaminu danego serwisu oraz dołączyć dowody cyberprzemocy.

AK/MC

Reklama

Komentarze

    Reklama