Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo Cyfryzacji w trosce o rozwój gospodarki cyfrowej

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Sieć 5G, e-prywatność, a także etyczne wykorzystywanie danych – to kluczowe tematy poruszane podczas kolejnego posiedzenia unijnej Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE). W wydarzeniu wzięła udział wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Uczestnicy wtorkowych obrad zajęli się między innymi podsumowaniem dotychczasowych prac podjętych w ramach fińskiego  przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Podczas spotkania debatowali również o znaczeniu sieci 5G dla europejskiej gospodarki.

Konkluzje o 5G

Na spotkaniu przyjęto szereg konkluzji, m.in. mówiącą o tym, że sieci 5G staną się częścią kluczowej infrastruktury dla utrzymania ważnych funkcji społecznych i gospodarczych. Członkowie Rady potwierdzili również, że bezpieczeństwo 5G to ciągły proces, który rozpoczyna się od wyboru dostawców oraz trwa przez całą drogę przez produkcję elementów sieci i okres eksploatacji sieci. Inne przyjęte konkluzje:

  • podejście do bezpieczeństwa sieci 5G powinno być kompleksowe i oparte na ryzyku;
  • czynniki nietechniczne należy również wziąć pod uwagę przy sporządzaniu profilu ryzyka dostawcy, a komponenty o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego powinny pochodzić wyłącznie od zaufanych stron.

Unia Europejska chce do 2025 roku zapewnić dostęp do technologii 5G na wszystkich obszarach miejskich i wszystkich głównych naziemnych szlakach transportowych.

O prywatności i łączności

Członkowie Rady rozmawiali także o tym, jak ograniczać zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania tej sieci. Ministrowie wysłuchali również informacji o postępach prac nad rozporządzeniem o prywatności i łączności elektronicznej. Prace nad projektem toczą się od ponad dwóch lat i nie pozwoliły do tej pory na osiągnięcie konsensusu w Radzie UE, czyli wypracowanie dokumentu, który byłby w pełni satysfakcjonujący dla wszystkich państw UE. Rozporządzenie ma na celu wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności dla sektora komunikacji elektronicznej.

Kolejnym tematem spotkania było poszukiwanie sposobu, w jaki Unia Europejska może stać się centrum etycznego wykorzystywania danych. Wzmocnienie europejskiej gospodarki opartej na danych jest jednym z priorytetów prezydencji fińskiej, która trwa od 1 lipca.

"Kluczem do pobudzenia europejskiej gospodarki jest traktowanie nieprzetworzonych, nieosobowych danych jako dobra wspólnego oraz ich współdzielenie na zasadach dobrowolności i wzajemności. Największe korporacje świata uzyskały przewagę konkurencyjną właśnie dzięki inteligentnemu wykorzystaniu gromadzonych przez siebie danych" – powiedziała w Brukseli Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji.

Wirtualne składnice

"Dla zapewnienia efektywnego współdzielenia danych w Unii potrzebne są właściwe ramy regulacyjne, które będą usprawniać ten proces, ale zarazem szanować tajemnicę handlową i różne modele biznesowe" – dodała wiceszefowa MC. Dodała, że niezbędne są również wielostronne, transgraniczne projekty finansowane na poziomie unijnym, ale koordynowane przez zaangażowane państwa oraz techniczne rozwiązania ułatwiające współdzielenie danych, tzw. wirtualne składnice danych. Powinny one powstawać we wszystkich sektorach, na zasadach wzajemności i dobrowolności wymiany danych. Współdzielenie danych powinno jednocześnie gwarantować wysokie standardy ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. 

Wyzwaniem, przed którym stoi Unia Europejska będzie przejrzystość i rozliczalność algorytmów. To szczególnie istotne w kontekście automatycznego podejmowania decyzji dotyczących człowieka.

W pierwszym semestrze 2020 roku prace w Radzie UE będą kontynuowane pod przewodnictwem Chorwacji, która pod koniec posiedzenia zaprezentowała swój plan prac w obszarze telekomunikacji społeczeństwa informacyjnego.

Rada Unii Europejskiej TTE pracuje nad realizacją unijnych celów w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energii. W jej posiedzeniach biorą udział ministrowie transportu, energii i telekomunikacji. Za tę ostatnią dziedzinę w Polsce odpowiedzialny jest minister cyfryzacji.

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji

Reklama

Komentarze

    Reklama