Reklama

Polityka i prawo

Minister Cyfryzacji wyjaśnia awarię systemów państwowych

Fot. bsdrouin/ Pixabay
Fot. bsdrouin/ Pixabay

Poseł Andrzej Halicki w formie interpelacji poselskiej nr 23064 zadał pytania Ministrowi Cyfryzacji o awarię systemów rządowych. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski odpowiedział na pytania zawarte w interpelacji zapewniając o obecnej prawidłowości systemów i naprawieniu awarii, która nastąpiła w czerwcu.

Przypomnijmy, że System Rejestrów Państwowych (SRP) to wdrożony za ponad 100 mln PLN, opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki „system systemów” integrujący wcześniej rozproszone dane o obywatelach.  Lokalne systemy urzędów miast i gmin zastąpiono ogólnokrajowym systemem elektronicznym. Najważniejsze ewidencje państwa jak rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, baza CEPIK czy ePUAP zintegrowane są aplikacją ŹRÓDŁO - dedykowanym programem do przetwarzania danych w Systemie Rejestrów Państwowych. 12 czerwca 2018 roku miała miejsce awaria systemów rządowych obywatel.gov.pl, pz.gov.pl, cepik.gov.pl, epuap.gov.pl, SRP, CEPiK oraz ePUAP, a także część stron w domenie gov.pl. Systemy były przez jakiś czas niedostępne dla użytkowników. Minister Cyfryzacji w odpowiedzi na pytania Posła zaznacza, że systemy nie uległy awarii, a zostały celowo zablokowane.

„Zablokowanie dostępu było konsekwencją awarii jednego z istotnych elementów infrastruktury w centrum przetwarzania danych. Blokada dostępu była konieczna dla zapewnienia ochrony oraz integralności danych przetwarzanych w najważniejszych systemach państwowych(…) Po wyłączeniu elementu, który uległ awarii oraz dokładnej weryfikacji pozostałych komponentów infrastruktury i dodatkowej weryfikacji spójności danych, systemy zostały udostępnione użytkownikom”

oświadczenia Marka Zagórskiego, Ministra Cyfryzacji

W dniach poprzedzających awarię nie były prowadzone żadne prace „modernizacyjne” systemów, czy infrastruktury sprzętowej wymienionych stron. Poseł Halicki zaznaczył możliwość awarii, która byłaby spowodowana wcześniejszymi pracami, jednak takowe się nie odbywały. Kolejne pytanie w interpelacji dotyczyło obsługi technicznej systemów, które są realizowane przez pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki. Dotyczą one przede wszystkim prac serwisowych oraz technicznych, służących do utrzymania sprawności systemów, jak i zapewnieniu ich bezpieczeństwa.

Ostatnią odpowiedzią Ministra Zagórskiego było wyjaśnienie dotyczące nieuruchomienia kopii zapasowych systemów podczas awarii jednego z nich. Po wyeliminowaniu awarii sprzętowej, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki zdecydował o odroczeniu ponownego uruchomienia systemów o dodatkowe 1,5 godziny, w celu przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji spójności danych. Wypadła ona pomyślnie, co nie było powodem do uruchomienia kopii zapasowych. Mechanizm odzyskiwania danych z kopii jest używany tylko w przypadku utraty danych lub podejrzenia utraty ich integralności. Systemy przełączeniowe zadziałały prawidłowo, ale charakter awarii uniemożliwił jednak poprawną pracę systemów. Centralny Ośrodek Informatyki podjął decyzję o czasowym zawieszeniu dostępu do systemów, co pozwoliło sprawnie zdiagnozować źródło problemu i upewnić się, że dane obywateli są bezpieczne.

Według oświadczenia Ministra Cyfryzacji podjęto działania, mające na celu gruntowny przegląd i analizę architektury ośrodków przetwarzania danych. Wyniki analizy posłużą do podjęcia działań w zakresie modernizacji lub gruntownej przebudowy obecnej infrastruktury w celu poprawy jakości i integralności systemów.

Reklama

Komentarze

    Reklama