Reklama

Polityka i prawo

MC: ostatnie dni na zgłaszanie propozycji zmian rozporządzenia eIDAS

Fot. Pikrepo/Domena publiczna
Fot. Pikrepo/Domena publiczna

Do końca sierpnia br. można zgłaszać propozycje zmian rozporządzenia eIDAS w ramach uruchomionych  przez Komisję Europejską konsultacji publicznych. Każdy ma prawo do przedłożenia swoich sugestii i rozwiązań. 

Pełna nazwa konsultowanego dokumentu to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

To jeden z najważniejszych dokumentów kształtujących usługi zaufania w państwach członkowskich. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2016 r. Regulacja wprowadziła jednolite w całej Unii Europejskiej podejście do świadczenia usług zaufania.

Prowadzone przez Komisję Europejską konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat rozporządzenia, doświadczeń z jego funkcjonowania oraz ewentualnych propozycji zmian, w tym także w zakresie elektronicznej identyfikacji.

Konsultacje są skierowane nie tylko do podmiotów, na które rozporządzenie eIDAS ma bezpośredni wpływ, czyli dostawców usług. Swoje spostrzeżenia mogą zgłaszać przede wszystkim użytkownicy.

Inicjatywa skierowana do wszystkich

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wszystkich, dla których ważne są usługi takie jak elektroniczne podpisy i pieczęci, do udziału w konsultacjach. Resortowi szczególnie zależy na głosie osób, które w praktyce - przy korzystaniu lub tworzeniu usług cyfrowych w Polsce - wykorzystują przewidziane rozporządzeniem narzędzia. „Liczymy na Państwa uczestnictwo” - podkreśla ministerstwo.

Uwagi można zgłaszać do 31 sierpnia 2020 r. poprzez dostępny na stronie Komisji Europejskiej formularz online. Tam także znajdują się informacje o szczegółach inicjatywy KE.

UWAGA: Dla instytucji, które korzystają z podpisu w charakterze tzw. strony ufającej dostępny jest osobny formularz.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do udziału w konsultacjach.

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji

Komentarze