Reklama

Polityka i prawo

Lewica chce utworzyć Agencję Cyberbezpieczeństwa [PROGRAMY WYBORCZE]

Lewica ogłosiła swój program wyborczy
Lewica ogłosiła swój program wyborczy
Fot. Twitter/ Lewica

Komitet Wyborczy Lewicy przedstawił w sobotę swój program pod hasłem: "Serce mam po lewej". W założeniach polityków znalazły się także punkty poświęcone cyfryzacji, cyberbezpieczeństwu i nowym technologiom, choć stanowią one raczej tło dla wyborczych obietnic.

"Polityka to nie walka o stołki i partyjne gierki. Polityka to działania na rzecz zmiany i lepszego jutra dla nas i naszych najbliższych. By tak się stało potrzebujemy wartości, które są naszym drogowskazem oraz konkretnych rozwiązań, które nas tam zaprowadzą" - zapowiedział swój program wyborczy KW Nowa Lewica.

W swoim programie przedstawił sześć kluczowych obszarów: świeckie państwo; dostępne mieszkania; prawa kobiet; praca, która popłaca; wysokiej jakości usługi publiczne; przemyślana polityka senioralna.

Praca przyszłości, innowacje

W programie wyborczym KW Nowa Lewica znaleźliśmy jednak kilka punktów, zahaczających o obszar cyfryzacji i nowych technologii. Jednym z nich jest "przyjazna regulacja pracy przyszłości".

Jak czytamy w dokumencie, Lewica chce zadbać, by "rozwój technologii ułatwiał pracę, a nie tworzył nowe zagrożenia". Chodzi między innymi o wprowadzenie obowiązku konsultowania algorytmów zarządzających pracą z przedstawicielami zatrudnionych.

"Skończymy z niejawnym zbieraniem i przetwarzaniem danych cyfrowych oraz inwigilacją w miejscu pracy. Dostosujemy prawo spółdzielcze do realiów gospodarki cyfrowej" - zaznaczono.

"Państwo aktywne w innowacjach i gospodarce"

W punkcie poświęconym roli państwa w innowacjach i gospodarce można przeczytać: "doceniamy aktywną rolę państwa w rozwoju gospodarki, kultury, nauki i technologii oraz zapewnianiu obywatelom codziennego bezpieczeństwa bytowego".

Lewica ma być przeciwna "rozprzedawaniu publicznej własności" i opowiada się za aktywną rolą państwa w procesach gospodarczych, tworzeniu miejsc pracy i wyznaczaniu standardów zatrudnienia i zapowiada, że będzie inwestować w "nowoczesny, ekologiczny przemysł, wspierający transformację energetyczną Polski, wykorzystujący polską myśl techniczną i umiejętności polskich naukowców".

Elementem cyfrowym w strategii tego Komitetu Wyborczego jest cyfryzacja wypożyczalni biblioteki narodowej.

Biblioteka Narodowa miałaby uruchomić system wypożyczeń online zintegrowany z aplikacją mObywatel. "Każdy będzie mógł wypożyczyć w danym momencie jedną kopię znajdującego się w cyfrowych zasobach BN dzieła objętego ochroną prawa autorskiego. Utwory znajdujące się w domenie publicznej dostępne będą bez ograniczeń. Dostosujemy ustawę o prawie autorskim do potrzeb funkcjonowania bibliotek cyfrowych, uwzględniając znaczenie godnego wynagrodzenia dla twórców" - czytamy.

Czytaj też

Postulat Agencji Cyberbezpieczeństwa

W rozdziale "Bezpieczeństwo" ważnym punktem jest "cyberbezpieczeństwo" i zapowiedź utworzenia Agencji Cyberbezpieczeństwa, która skoordynuje krajowy system ochrony cyberprzestrzeni.

"Wzmocnimy finansowo i kadrowo Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wprowadzimy edukację o bezpieczeństwie w sieci od szkoły podstawowej, żeby wzmocnić ochronę dzieci przed zagrożeniami w internecie. Wprowadzimy pakiet rozwiązań przeciwdziałających inwigilacji i nielegalnemu wykorzystywaniu danych osobowych przez służby państwowe i prywatne korporacje" - zapowiada KW Lewica.

Wizja stworzenia Agencji Cyberbezpieczeństwa jest zgodna z dotychczasowymi zapowiedziami - blisko dwa lata temu opisywaliśmy projekt Klubu Lewicy na własną wizję cyberbezpieczeństwa. Zakładał on, że Agencja będzie odpowiadała za szereg zadań, wśród nich znajdzie się m.in. koordynowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń, ale i edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Czytaj też

Dodatkowo w programie wyborczym wymieniono także takie punkty jak m.in. kontrola działalności operacyjnej, utworzenie nowoczesnej armii, "policji przyjaznej obywatelom" czy też nowoczesnych, dobrze wynagradzanych służb.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze