Reklama

Polityka i prawo

Laptopy dla nauczycieli. Rozpoczyna się realizacja bonów

Fot. Shubham Sharan/Unsplash

Jednorazowe świadczenia w formie bonów na zakup laptopów trafią do nauczycieli wszystkich przedmiotów w klasach IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych - wynika z projektu rozporządzenia ministra cyfryzacji.

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją "skierowany do Komisji Prawniczej".

Projekt rozporządzenia wynika z ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy, a nauczycieli w bony na ich zakup.

Czytaj też

Którzy nauczyciele skorzystają?

W ustawie zapisano, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Chodzi – jak zapisano w ustawie – o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających 30 września 2023 r. w stosunku pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Więcej na temat założeń ustawy pisaliśmy w tym tekście.

Zapisano też, że minister właściwy do spraw informatyzacji ma określić w drodze rozporządzenia grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia i ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

W projekcie rozporządzenia zapisano, że wsparcie to obejmie: wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych; wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

"Wybór grupy uprawnionych nauczycieli w klasach uczących wszystkie przedmioty w szkole podstawowej na II etapie kształcenia ogólnego (czyli w klasach IV–VIII), jest uzasadniony m.in. faktem prowadzenia równolegle inwestycji długoterminowej, której beneficjentami są uczniowie klas IV szkół podstawowych. Zasadnym, z punktu widzenia rozwoju kompetencji cyfrowych, jest praktyczne wykorzystanie sprzętu w ramach codziennej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego też zaplanowano reformę w taki sposób, aby równocześnie dzieci i nauczyciele mogli rozpocząć praktyczną pracę na swoim sprzęcie" - zapisano w dokumencie Ocena Skutków Regulacji.

Czytaj też

Realizacja od 1 października

"Nie jest możliwy skuteczny rozwój kompetencji cyfrowych, na które składają się wiedza, umiejętności i postawy wyłącznie w teorii. Dlatego też równoległe zapewnienie wyposażenia w sprzęt dla nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII i uczniów szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne, jest priorytetem. Pierwsze komputery dla uczniów klas IV szkół podstawowych już trafiły do rąk dzieci we wrześniu 2023 roku, a nauczyciele będą mogli realizować swoje bony na zakup laptopa już od 1 października 2023 roku" - czytamy.

"Jak wskazuje podstawa programowa kształcenia ogólnego, dzieci od II etapu edukacyjnego w klasach IV–VIII wykorzystują komputery i technologie ICT na wszystkich przedmiotach, dlatego też rozporządzenie obejmuje nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII w szkołach podstawowych. (...)" - dodano.

W przyszłości grupa uprawnionych nauczycieli ma być rozszerzana o kolejne grupy.

"Wybór grupy nauczycieli jest zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która przewiduje na 2023 rok określony budżet na działania związane z dofinansowaniem bonów dla nauczycieli" - wyjaśniono w OSR.

W projekcie rozporządzenia podano też terminy na złożenie przez uprawnionych nauczycieli wniosków w celu otrzymania wsparcia. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:*[email protected].*

Źródło:PAP

Komentarze