Reklama

Polityka i prawo

Kryptowaluty w rękach terrorystów. Rośnie zagrożenie dla państw

Fot. Richard Patterson/flickr
Fot. Richard Patterson/flickr

Eksperci z RAND Corporation opracowali kompleksowy raport „Terrorist Use of Cryptocurrencies”, w którym szczegółowo przeanalizowali zjawisko finansowania grup terrorystycznych za pomocą kryptowalut. Posługiwanie się wirtualnymi walutami przez terrorystów stanowi poważny problem dla bezpieczeństwa państw i ich obywateli.

Biorąc pod uwagę kluczową rolę finansowania we wspieraniu operacji terrorystycznych, wysiłki na rzecz zwalczania tego zjawiska często koncentrują się na śledzeniu i zapobieganiu nielegalnym transakcjom. Strategie ukierunkowane na ograniczanie dostępu do środków finansowych dla terrorystów zrodziły kolejny problem.  W obliczu trudności zamachowcy mogą zwiększyć swoje zainteresowanie kryptowalutami jako podstawą gromadzenia funduszy.

Organizacje terrorystyczne mogą wykorzystywać wirtualną walutę do wybranych operacji finansowych. Badania przedstawione w raporcie wyraźnie pokazują, że ze względu na swoją anonimowość czy luźne, niespójne regulacje, kryptowaluty są  atrakcyjnym środkiem płatności dla terrorystów. W tym zakresie odpowiednie przepisy prawne oraz nadzór nad „wirtualnym pieniądzem”, wraz z międzynarodową współpracą między organami ścigania i środowiskiem wywiadowczym, stanowią podstawę dla uniemożliwienia organizacjom terrorystycznym wykorzystywania kryptowalut w celu wspierania swojej działalności.

Jak stwierdzono w raporcie, działania antyterrorystyczne – zwłaszcza w obszarze finansowania terroryzmu (CTF) – często koncentrują się na śledzeniu przepływu finansów za pośrednictwem kont bankowych oraz zapobieganiu transakcjom, które mogłyby zostać wykorzystane do wspierania aktów terrorystycznych. Jednak sukces strategii CTF w ograniczaniu dostępu terrorystów do tradycyjnych walut rodzi problem, że organizacje terrorystyczne mogą zwiększyć wykorzystanie cyfrowych środków, takich jak Bitcoin.

Według niektórych ekspertów organizacje terrorystyczne posiadają nieograniczone, niemożliwe do wyśledzenia źródła kryptowalut. Problem potęguje również fakt, iż w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele nowych „cyfrowych walut”, w tym na przykład: Altcoiny, MasterCoin, BlackCoin, Monero czy Zcash. Ostatnia z nich zapewnia wyższy stopień prywatności oraz potencjalną możliwość korzystania z waluty nawet w trybie offline, co może znacznie utrudnić organom ścigania śledzenie nielegalnych transakcji.

Jak stwierdzono w raporcie, w obliczu rosnącego problemu istnieje ogromna potrzeba zrozumienia pełnego potencjału wykorzystania kryptowalut przez terrorystów, w tym opcji identyfikowania i śledzenia ich wykorzystania. Niemniej istotne jest badanie możliwości technologicznych grup terrorystycznych, a także zwiększenia ich wykorzystania w przyszłości, mając na uwadze nieustający rozwój technologiczny.

Dokument opracowany przez specjalistów RAND Corporation koncentruje się na dwóch kluczowych zagadnieniach. Po pierwsze, czy grupy terrorystyczne obecnie wykorzystują kryptowaluty do wspierania swojej działalności, a jeśli nie, to dlaczego tego nie robią. Po drugie, jakie właściwości nowych i przyszłych „wirtualnych walut”, takich jak zwiększenie anonimowości czy możliwość dokonywania dużych transakcji, uczyniłyby je bardziej opłacalnymi dla terrorystów.

W celu znalezienia odpowiedzi na te pytania, zespół badawczy przeprowadził obszerny przegląd literatury oraz doniesień prasowych na temat organizacji terrorystycznych, finansów i ekonomii terroryzmu, a także kryptowalut. Ponadto, eksperci rozmawiali z obecnymi i byłymi członkami społeczności wywiadowczej oraz organami ścigania zaangażowanymi w CTF.

Zebrane informacje zostały wykorzystane  do zidentyfikowania kilku głównych obszarów, w których grupy terrorystyczne uzależnione są od finansowania, czy to w celu wsparcia głównych ataków, czy też zapewnienia codziennego funkcjonowania. Pozyskane dane zostały również przeanalizowane w celu zidentyfikowania podobieństw i różnic między poszczególnymi grupami terrorystycznymi w odniesieniu do wykorzystania ich środków finansowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama