Reklama

Polityka i prawo

Powstanie operator sieci komunikacji strategicznej

Fot. 2427999/Pixabay
Fot. 2427999/Pixabay

Projekt zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy  Prawo telekomunikacyjne zakłada stworzenie państwowego operatora telekomunikacyjnego odpowiedzialnego za sieci komunikacji strategicznej.

Projekt przewiduje stworzenie sieci komunikacji strategicznej, która ma realizować zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie telekomunikacji.

Operatorem sieci komunikacji strategicznej ma zostać jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, będąca przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, posiadająca infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do realizacji zadań oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych w sieci telekomunikacyjnej, wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów w drodze zarządzenia.

Operator sieci komunikacji strategicznej może świadczyć usługi m.in. Kancelarii Prezydenta RP; Kancelarii Sejmu; Kancelarii Senatu; Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Operator sieci komunikacji strategicznej może świadczyć usługi telekomunikacyjne w oparciu o częstotliwości zapewnione przez Prezesa UKE. Operatorzy telekomunikacyjni muszą zapewnić odpłatnie dostęp do elementów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby komunikacji strategicznej realizowanej przez operatora sieci komunikacji strategicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama