Reklama

Polityka i prawo

Informacja o zmianie alokacji w obszarach konkursowych w III konkursie w działaniu 3.1 POPC

Fot. Geralt/Pixabay
Fot. Geralt/Pixabay

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Instytucja Zarządzająca POPC w oparciu o zapisy § 9 ust. 6-7 Regulaminu konkursu dla naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 podjęła decyzję o przesunięciu niewykorzystanej alokacji pomiędzy obszarami konkursowymi.

W wyniku powyższej zmiany zwiększono kwotę alokacji w jednym obszarze konkursowym – nr 3 (pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie), co pozwoliło na przyznanie dofinansowania 1 projektowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród projektów ocenionych w konkursie, lecz po zakończeniu oceny w ramach rund konkursowych nie otrzymał dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji w danym obszarze.

W związku powyższym, Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania  następujący projekt złożony w obszarze konkursowym nr:

  • 3 – Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie
Reklama

Komentarze

    Reklama