Reklama

Polityka i prawo

Ile kosztuje funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej?

fot. Tomasz_Mikolajczyk / pixabay
fot. Tomasz_Mikolajczyk / pixabay

„Martwi fakt, że w ocenie Ministerstwa Cyfryzacji zdarzają się sytuacje, że już po zrealizowaniu inwestycji władze placówki nie potrafią w pełni wykorzystać możliwości sieci edukacyjnej” – pisze posłanka Koalicji Obywatelskiej w interpelacji do ministra cyfryzacji, pytając jednocześnie na podstawie jakich danych resort sugeruje, że takie sytuacje mają miejsce. Jednocześnie wskazane przez ministra dane pokazują, że zainteresowanie szkół dołączeniem do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest gigantyczne.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna jest jednym z największych projektów realizowanych obecnie przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Choć jego realizacja wydaje się przebiegać sprawnie to jednak jak wskazuje posłanka Koalicji Obywatelskiej dostrzegalne są problemy na linii resort cyfryzacji - operatorzy telekomunikacyjni a także, że szkoły nie potrafią korzystać z możliwości sieci edukacyjnej, przez co w opinii posłanki projekt mocno zwolnił. W interpelacji posłanka Katarzyna Osos kieruje do ministra cyfryzacji pytania odnośnie usprawnienia procesu wdrażania projektu oraz jego kosztów.

Odpowiedzi udzielił Minister Marek Zagórski odpowiadając, że współpraca na linii ministerstwo – operatorzy telekomunikacyjni w jego opinii nie wymaga specjalnych działań ze strony resortu a współpraca przebiega na podstawie zawieranych umów. Jednocześnie wskazał, że realizacja założonego celu - zapewnienie możliwości korzystania z usług OSE wszystkim szkołom do końca 2020 r. - nie jest zagrożona.

Z danych przekazanych przez ministra wynika, że spośród 22,5 tys. szkół, które funkcjonują w systemie oświaty w roku szkolnym 2019/2020, ponad 17,3 tys. wykazało zainteresowanie podłączeniem do OSE. W ponad 13.5 tys. placówek umowy o świadczenie OSE zostały już zawarte, natomiast podłączonych zostało już 10,5 tys. szkół. Minister wskazał również, że łączny roczny koszt funkcjonowania OSE wynosić będzie maksymalnie do 164 mln zł w latach 2022 – 2027.

Minister wskazał jednocześnie, że obserwacje wykazują, że internet w szkołach wykorzystywany jest przede wszystkim na cele edukacyjne. Dane z ruchu internetowego mogą wykazywać, że szkoły nie wykorzystują w pełni dostępnych parametrów usługi dostępu do internetu OSE. Jednak jak objaśnia minister oznaczać może to jednocześnie brak zainteresowania nauczycieli korzystaniem z internetu podczas lekcji oraz że standard usługi dostępu do internetu w ramach OSE jest na tyle wysoki, że przekracza obiektywne zapotrzebowanie danych szkół na transmisję danych.

Komentarze