Reklama

Polityka i prawo

Huawei pozywa rząd Stanów Zjednoczonych

Fot. Chris Potter/Flickr/CC 2.0
Fot. Chris Potter/Flickr/CC 2.0

Huawei złożył dziś skargę do amerykańskiego sądu federalnego. Kwestionuje ona zgodność z konstytucją art. 889 ustawy o budżecie obronnym Stanów Zjednocznych (National Defense Authorization Act – NDAA) z 2019 r. Na mocy tych działań Huawei dąży do wydania wyroku deklaratywnego, w którym zostanie stwierdzone, że ograniczenia skierowane przeciwko Huawei są niezgodne z konstytucją. Firma chce również wydania stałego zakazu stosowania ograniczeń ujętych w tej ustawie.

Kongres USA, pomimo wielokrotnych próśb, nie przedstawił żadnych dowodów na rzecz poparcia swoich decyzji związanych z ograniczeniem stosowania produktów Huawei. Zmusza nas to do podjęcia działań prawnych, jako jedynego właściwego i ostatecznego środka zaradczego. Zakaz ten, nie tylko jest bezprawny, ale również ogranicza Huawei w angażowaniu się w uczciwą konkurencję, co ostatecznie szkodzi amerykańskim konsumentom. Z niecierpliwością czekamy na wyrok sądu i wierzymy, że będzie on korzystny zarówno dla Huawei, jak i dla obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki

Guo Ping - Rotating Chairman Huawei.

Pozew został złożony w amerykańskim Sądzie Rejonowym w Plano, w Teksasie. Zgodnie z treścią skargi, art. 889 NDAA z 2019 r. nie tylko zabrania wszystkim agencjom rządowym USA kupowania sprzętu i usług Huawei, ale także uniemożliwia zawieranie umów i przyznawanie dotacji lub pożyczek osobom trzecim, które kupują sprzęt czy też usługi Huawei, bez konieczności przeprowadzania postępowania wykonawczego lub sądowego. Stanowi to pogwałcenie klauzuli zabraniającej stanowienia prawa wymierzonego przeciwko wskazanym podmiotom oraz klauzuli właściwej procedury prawnej. Stanowi to również naruszenie zasad rozdziału kompetencji zapisanych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ponieważ Kongres nie tylko tworzy prawo, ale również próbuje je orzekać i wykonywać.

Zarzuty z artykułu 889 opierają się na wielu fałszywych, niepotwierdzonych i niesprawdzonych twierdzeniach. Wbrew założeniom ustawy, Huawei nie jest własnością rządu chińskiego, nie jest przez niego kontrolowany i nie znajduje się pod jego wpływem. Ponadto, Huawei ma doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa i znakomity program zabezpieczeń. Do tej pory nie przedstawiono żadnych dowodów przeczących tym tezom

Song Liuping - Chief Legal Officer w Huawei

Z perspektywy Huawei, ograniczenia NDAA uniemożliwiają firmie dostarczanie bardziej zaawansowanych technologii 5G amerykańskim konsumentom, co z kolei opóźni komercyjne zastosowanie tej technologii, utrudniając wysiłki na rzecz poprawy wydajności sieci nowej generacji w USA. Zaburzy to proces modernizacji sieci, zwiększając tym samym dysproporcje w dostępie do technologii cyfrowych. Co gorsza, restrykcje nałożone na Huawei ograniczą konkurencyjność, przez co amerykańscy konsumenci będą płacić wyższe ceny za produkty gorszej jakości.

Szacunki pochodzące ze źródeł branżowych pokazują, że zezwolenie Huawei na konkurowanie zmniejszyłoby koszty infrastruktury bezprzewodowej o od 15% do 40%. To pozwoliłoby na zaoszczędzenie co najmniej 20 mld USD w Ameryce Północnej w ciągu najbliższych czterech lat.

Wniesienie oskarżenia przeciwko amerykańskiego rządowi to kolejnym przedmiot sportu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a chińską firmą. Huawei jest jedną z największych firm technologicznych oraz kluczowym graczem na rynku sieci 5G. Smartfony firmy stanowią ścisłą czołówkę i walczą o miano lidera z Apple i Samsungiem.

Rząd w Waszyngtonie od dawna podejrzewa, że Chiny mogą wykorzystać sprzęt Huawei do szpiegowania innych państw. Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów na poparcie tezy. Chińska firma przedstawia siebie jako prywatny podmiot, której właścicielem są jej pracownicy i zaprzecza, że jej produkty stanowią jakiekolwiek zagrożenie.

Pozew wniesiony w Tekasie, gdzie mieści się główna siedziba amerykańskiej odnogi Huawei, może zmusić rząd Stanów Zjednoczonych  do publicznego zaprezentowania dowodów wskazujących na zagrożenie płynące ze strony chińskiego podmiotu.

Jeśli ten akt prawny zostanie odrzucony, a powinien być, Huawei będzie mógł wprowadzić bardziej zaawansowane technologie w Stanach Zjednoczonych i pomóc w budowie najnowocześniejszej sieci 5G. Huawei jest gotów rozwiać obawy rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące bezpieczeństwa. Zniesienie zakazu NDAA zapewni rządowi USA elastyczność, potrzebną do współpracy z Huawei i do rozwiązywania rzeczywistych problemów bezpieczeństwa

Guo Ping - Rotating Chairman Huawei
Reklama

Komentarze

    Reklama