Reklama

Polityka i prawo

Europejska Partia Ludowa chce stworzyć cyberbrygadę UE

Fot. CyberDefence24.pl
Fot. CyberDefence24.pl

W dniach 08-09 marca odbył się szczyt Europejskiej Partii Ludowej w Walencji. Największa partia polityczna przedstawiła projekt dokumentu zatytułowanego Innowacyjna Europa, w ramach którego zaproponowano szereg rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii, w tym cyberbezpieczeństwa.

EPP podkreśla, że do rozwoju innowacyjnej Europy konieczne jest odzyskanie zaufania obywateli do działania w cyberprzestrzeni. Dlatego też proponuje się utworzenie nowych placówek badawczych, zapewnienie ciągłego aktualizowania standardów w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w tym rewizję dyrektywy NIS oraz powołanie cyberbrygady na poziomie unijnym w celu zademonstrowania gotowości do obrony.

Lista propozycji największej partii w PE nie kończy się tylko na cyberbezpieczeństwie. W obszarze opieki zdrowotnej postuluje się użycie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz wykorzystanie big data do lepszego dobierania terapii dla pacjentów. W budownictwie EPP planuje zastosowanie cyfrowej architektury w celu zredukowania kosztów budowy i planowania przestrzeni miejskiej m.in. żeby lepiej regulować ruch miejski. Strategia kosmiczna EPP zakłada wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania przed katastrofami naturalnymi, tworzenia map pożarów lasów, ulepszenie nawigacji samochodowej i wzmocnienie kontroli granicznych. Największa partia w PE ma również zamiar postawić na wykorzystanie czystej energii.

Rolnictwo ma zyskać dzięki użyciu robotów, co pozwoli na ograniczenie zastosowania pestycydów. Proponuje się również wykorzystanie big data do monitorowania i identyfikacji chorób wśród zwierząt. EPP chce też położenia większego nacisku na telemedycynę oraz usługi e-health, pracę zdalną i mobilność pracowników. Projekt największej partii w PE zakłada również stworzenie europejskiego odpowiednika Netflixa, Europejskiej Biblioteki Cyfrowej czy inwestycje w kreatywny biznes.

EPP proponuje również pogłębienie jednolitego cyfrowego rynku. W ramach tego proponuje się stworzenie Europejskiej Platformy Otwartych Danych (European Open Data Platform) oraz wyraża poparcie dla nielimitowanego przepływu informacji. Ponadto postuluje się utworzenie Europejskiej Otwartej Chmury dla Naukowców (European Open Science Cloud). EPP proponuje też poprawę dostępu do rynków finansowych dla inwestorów oraz stworzenie odpowiednich struktur prawnych dla kryptowalut. Autorzy dokumentu zalecają również większy nacisk na promocję nagród dla Europejskiej Stolicy Innowacji oraz Innowacyjnej Europejki. Europa musi również wykorzystać szansę, którą daje najnowsze technologię takie jak internet rzeczy, big data, blockchain, komputery kwantowe oraz sieć 5G. Rekomenduje się również poprawienie programu Horyzont 2020. W dokumencie czytamy, że Państwa UE muszą przeznaczać 3% na innowacje i rozwój, a każdym regionie ma zostać ulokowane super komputery do zbierania danych. Postuluje się również utworzenie europejskiej sieci start-upów Erasmus 4.0.

EPP zamierza również dokonać poważnych reform w edukacji, żeby ta lepiej spełniała wymagania świata cyfrowego. E-learning ma towarzyszyć studentom od początków edukacji na uniwersytecie. Firmy mają tworzyć i sponsorować szkoły letnie i obozy poświęcone informatyce. Rekomenduje się również stworzenie oddzielnego think-tanku poświęconego wyłącznie kwestiom internetu. Zmianie ma również ulec koordynacja programów badawczych. Stworzenie cyfrowego rynku wymagać będzie również rozwinięcia nowych warunków na rynku pracy, wzmocnienie procesu uczenia się przez całe życie oraz wykluczenia nielegalnych praktyk handlowych.

EPP chce również położenia na nacisku na większy udział obywateli UE w e-demokracji (konsultacjach, uczestniczeniu w procesie podejmowania decyzji), głosowania drogą elektroniczną w wyborach parlamentarnych, ograniczenia do niezbędnego minimum wykorzystania papieru w administracji podobnie jak ma to miejsce w Estonii.

W przyszłych ramach finansowych powinna się ponad 120 miliardów przeznaczyć na badania i innowacje. Ponadto należy uprościć procedury dostępu do funduszy unijnych oraz nadać priorytety i zapewnić odpowiednie finansowanie najlepszym projektom, które nie mogą być efektywnie realizowane na poziomie regionalnym albo krajowym. Ważne jest również ułatwienie dostępu do pożyczek dla startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

EPP twierdzi, że zagwarantowanie dostępu do nowych technologii oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury będzie kluczowe dla spójności UE.

 

Komentarze