Reklama

Polityka i prawo

E-dowód coraz bliżej

Fot: Ministerstwo Cyfryzacji
Fot: Ministerstwo Cyfryzacji

Rada Ministrów przyjęła  w dniu 11 lipca br.  projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Nowe dowody osobiste mają być wydawane sukcesywnie od końca marca 2019 roku. Data ta związana jest z ostatecznym terminem jaki Komisja Europejska wyznaczyła Polsce. W przeciwnym razie będziemy zobowiązani do zwrotu ok. 150 mln. PLN unijnej pomocy związanej z wdrożeniem e-dowodu. Według założeń, w ciągu najbliższych 10 lat ma nastąpić całkowita wymiana dowodów.

Cyfryzacja kraju związana jest z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest mechanizm uwierzytelniania, a także podpis elektroniczny. Ustawa o nowym dowodzie osobistym normuje zatem wprowadzenie narzędzia, które w sposób bezpieczny potwierdzi (zidentyfikuje i uwierzytelni) tożsamość obywatela.  Nowy dowód ma posiadać w swojej warstwie cyfrowej zakodowane informacje identyfikujące daną osobę, podpis osobisty oraz kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS. Dowód ma mieć także funkcję zbliżeniową oraz PIN, co ma ułatwić potwierdzenie obecności np. w placówkach służby zdrowia oraz przekazywanie danych osobowych z warstwy cyfrowej. Co ciekawe, w dowodzie zapisana zostanie fotografia w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Jest to między innymi wymóg Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i ułatwienie podczas podróży w obszarze Strefy Schengen. 

Czytaj więcej: Polska chce nadrobić zaległości we wdrożeniu e-dowodów osobistych

Przypomnijmy, że Komisja Europejska wydała wytyczne dotyczące zamykania programów operacyjnych uruchamianych w latach 2007-2013. W 2010 roku Polska uruchomiła projekt „pl.ID - polska ID karta”, który po wielu latach opóźnień ma w końcu szanse zostać wdrożony. Wejście ustawy w życie z dniem 1 marca 2019 pozwoli uniknąć sytuacji nie zrealizowania projektu przed ostatecznym dniem rozliczenia czyli 31 marca 2019 roku. Jeśli do tego czasu Polska nie zacznie wydawać nowych dokumentów, Unia Europejska zwróci się o zwrot 85% kwoty wydatków określonych jako kwalifikowane wraz z odsetkami. Na chwilę obecną jest to kwota ok. 150 mln. PLN. W związku z powyższym projekt uzyskał priorytet Prezesa Rady MInistrów na procedowanie w trybie odrębnym. Zaznaczyć należy także, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych ustawa będzie wymagała przeprowadzenia procedury notyfikacji.  

Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów zapowiada przyspieszenie wdrożenia tej regulacji. Kolejnym etapem będą prace w Sejmie i Senacie. E-dowód czeka jednak jeszcze dużo wyzwań. We wrześniu zaprezentowany ma być projekt dokumentu z uwzględnieniem mikroprocesora. Niestety, całkiem niedawno rozwiązano przy PWPW konsorcjum POL-PUS, które jeszcze rok temu zapowiadało stworzenie narodowego rozwiązania. 

Reklama

Komentarze

    Reklama