Reklama

Polityka i prawo

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019. 15. edycja w Polsce

Fot. Mike MacKenzie/Flickr/CC 2.0
Fot. Mike MacKenzie/Flickr/CC 2.0

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który w tym roku będzie obchodzony 5 lutego, już po raz 15. w Polsce. Jest zatem jeszcze czas, żeby zaplanować w swojej okolicy zajęcia edukacyjne czy happening na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

DBI, którego głównym przesłaniem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i od 2004 r. angażuje coraz więcej państw, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Co roku organizatorzy DBI starają się przybliżać dzieciom i młodzieży, a także rodzicom oraz nauczycielom zagrożenia związane z internetem i sposoby bezpiecznego i konstruktywnego korzystania z sieci.

W tym roku, przez hasło „Działajmy razem!”, organizatorzy DBI zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.

W tym roku przypominamy o tym, że cyfrowe bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. W zasadzie każdy wie, że to głównie od nas dorosłych zależy, w jaki sposób dzieci będą wykorzystywały sieć, teraz i w przyszłości. Ale tego, jak w praktyce mamy postępować, nie zawsze wiemy tak dobrze. Współdziałanie, które chcemy promować, polega między innymi na tym, aby i nauczyciele, i rodzice, i inni dorośli internauci, mówili jednym głosem w kontekście zagrożeń, ale też dawali dzieciom dobry przykład własnym zachowaniem i żeby życzliwie wspierali młodych ludzi na każdym etapie ich cyfrowej edukacji

Anna Rywczyńska - koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet

Niedostatek współpracy i zainteresowania ze strony dorosłych może skutkować brakiem zaufania ze strony młodzieży. W najnowszej edycji badań, prowadzonych cyklicznie przez NASK wśród polskich nastolatków, 32,5 proc. z tych, którzy doświadczyli przemocy w internecie, zadeklarowało, że nie zawiadomiło o tym fakcie nikogo. To najczęściej wybierana odpowiedź. Do rodziców/krewnych zwróciło się 21,9 proc. Nieco więcej szukało pomocy u przyjaciół i znajomych (24,3 proc.). Do nauczycieli zwróciło się zaledwie 8,2 proc. ofiar cyberprzemocy.

Głównym punktem DBI 2019 jest konferencja „Dzień Bezpiecznego Internetu 2019”. Do udziału w największym w Europie wydarzeniu dotyczącym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online organizatorzy zapraszają przedstawicieli sektora edukacyjnego, specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz media. Prelekcje wygłoszą m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, prof. Jacek Pyżalski, Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK Marcin Bochenek i koordynator programu "Dziecko w Sieci" w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Łukasz Wojtasik.

Ważnym elementem obchodów DBI są działania lokalnych ośrodków edukacyjnych. Organizatorzy zachęcają szkoły, biblioteki, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do organizowania ciekawych wydarzeń na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci przez młodych internautów. Podejmowane inicjatywy (np. warsztaty, konkursy, happeningi) nie muszą ograniczać się do Dnia Bezpiecznego Internetu – mogą być organizowane przez cały luty.

Już od 14 lat z powodzeniem zapraszamy szkoły i inne placówki do organizowania z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu lokalnych działań profilaktycznych. Zachęcamy, żeby takie inicjatywy wychodziły poza przekazanie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa online, żeby odwoływały się do uniwersalnych wartości i kompetencji, jak uczciwość, traktowanie innych z szacunkiem, pomaganie słabszym, dbanie o prywatność czy umiar. Podkreślamy, że organizowanie takich zajęć nie wymaga od nas, dorosłych, szczególnych kompetencji technologicznych. To, czego potrzebujemy, to poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, wiara w naszą sprawczość i energia do działania

Łukasz Wojtasik - koordynator programu "Dziecko w Sieci" z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Lokalne inicjatywy DBI można zgłaszać na stronie www.dbi.pl. Ich organizatorzy otrzymują pakiet materiałów edukacyjnych i promocyjnych oraz zaświadczenie potwierdzające udział w akcji. Na placówki, które zorganizują najciekawsze imprezy, czekają nagrody ufundowane przy wsparciu Fundacji Orange - głównego partnera wydarzenia, oraz firmę Multimedia w Szkole i Bank of Scotland.

Dzień Bezpiecznego Internetu jest organizowany od 2005 r. w Polsce przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), tworzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, które realizują unijny program „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange, partnerami DBI 2019 są Facebook Polska oraz Google Polska.

W ramach zeszłorocznej edycji w całej Polsce zorganizowano ponad 3,6 tys. inicjatyw – również poza dużymi ośrodkami miejskimi, co – jak podkreślają organizatorzy – jest szczególnie ważne, ze względu na mniejszą dostępność tego typu oferty dla mieszkańców małych miejscowości.

Reklama

Komentarze

    Reklama