Reklama

Polityka i prawo

Dyrektywa NIS wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców

Fot. Audytel
Fot. Audytel

Wiele kwestii, jak na przykład wyznaczenie operatorów usług kluczowych czy budowania kompetencji w zakresie organów właściwych wciąż wymaga wytężonej pracy po stronie administracji - stwierdzili prelegenci podczas śniadania biznesowego zorganizowanego przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy  oraz Audytel S.A.

14 listopada 2018 r. odbyło się śniadanie biznesowe pt. „Dyrektywa NIS – nowe wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa zorganizowane przez  kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz Audytel S.A.

Wydarzenie otworzyła prezentacja Wiesława Łodzikowskiego, Dyrektora Pionu Technologii, w NASK, który mówił o motywacjach stojących za wprowadzeniem dyrektywy oraz o polskim ekosystemie wsparcia dla przedsiębiorców i roli NASK, w tym zakresie.

W dalszej części Krzysztof Wojdyło, Adwokat w Wardyński i Wspólnicy oraz Marcin Jastrzębski, Lead ICT Specialist, Audytel S.A. przedstawili nowe obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów o cyberbezpieczeństwie, główne założenia do wdrożenia dyrektywy NIS, rodzaje i źródła zagrożeń oraz kluczowe regulacje w zakresie raportowania cyberincydentów. Zwieńczeniem spotkania było podsumowanie działań, które należy wdrożyć w organizacji, w odpowiednim przedziale czasowym, który reguluje ustawa oraz wskazanie podejścia do wdrożenia ustawy w kilku etapach.

Jak wynika z treści ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - jej regulacją i przewidzianymi w niej obowiązkami objęte mają zostać m.in. duże i średnie firmy realizujące tzw. „usługi kluczowe” z sektorów: energetycznego, transportowego, bankowości, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną oraz dostawców usług cyfrowych, które zostaną poinformowane przez Ministerstwo w najbliższym czasie.

Komentarze