Polityka i prawo

Defence24 DAY: krajowe firmy gwarantem suwerenności Polski

Fot.  St.szer. Wojciech Król/CO MON/Flickr
Fot. St.szer. Wojciech Król/CO MON/Flickr

„Istnienie polskich firm, które wytwarzają najlepsze rozwiązania i produkty z obszaru bezpieczeństwa informatycznego i technologii, wiąże się bezpośrednio z zagwarantowaniem Polsce suwerenności” powiedział generał Karol Molenda podczas panelu „Cyberbezpieczeństwo i kryptografia w służbie państwa”.

Afera związana ze szwajcarską firmą kryptograficzną Crypto AG, która od 50 lat tworzyła urządzenia kryptograficzne i która była prowadzona przez niemiecki i amerykańskich wywiad powinna uświadomić każdemu jak ważne są urządzenia kryptograficzne rodzimej produkcji. W tym panelu przyjrzymy się jak wygląda stan polskiej kryptografii, jaka jest jej rola w budowaniu suwerenności technologicznej państwa, jak usprawnić współpracę na linii przemysł-placówki edukacyjne- administracja – rozpoczął debatę „Cyberbezpieczeństwo i kryptografia w służbie państwa” Andrzej Kozłowski, redaktor naczelny CyberDefence24.pl. 

Generał Molenda omawiając rolę Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) w budowie polskiej suwerenności cyfrowej wskazał na główne zadania NCBC. „Należy do nich m.in. konsolidacja kompetencji i zasobów resortu obrony narodowej w obszarze kryptologii, a w szczególności realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań, projektowaniem, konstruowaniem, wdrażaniem, użytkowaniem oraz ochroną narodowych technologii kryptologicznych” – dodał szef NCBC.

„W zakresie wytwarzania w NCBC produktów z mechanizmami kryptograficznymi mówimy wyłącznie o produkcji małoseryjnej” – podkreślił generał. „Wielkoseryjna produkcja urządzeń, odpowiadających wymaganiom resortu, kierowana jest do przemysłu.  Nie jest rolą ani zamiarem NCBC zastępowanie przemysłu w dostarczaniu wszelkich rozwiązań bezpieczeństwa dla SZ RP” – dodał Molenda.  

Omawiając kompetencje polskich firm do rozwijania rozwiązań kryptograficznych, Michał Czmoch, Prezes Zarządu Krypton Polska powiedział, że „polskie firmy mają pełen wachlarz kompetencji aby budować rozwiązania kryptograficzne”. „Nawet jeżeli nie ma możliwości budowy sprzętu kryptograficznego, to należy zadbać o produkcję kluczowych elementów systemu. Polska ma jednak ten komfort, że w kraju są firmy, które dysponują pełnym potencjałem w tym zakresie” - podkreślił przedstawiciel Krypton Polska.

Omawiając kwestie objęcia przez Pocztą Polską roli Narodowego Operatora Cyfrowego, Prezes Zarządu Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, przypomniał, że ”W sejmie trwają prace nad projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych. Chodzi o zadania, które opowiadają listowi poleconemu". Zdzikot odniósł się również  do rozwoju polskiej kryptografii  mówiąc, że „rozwój usług cyfrowych musi być nowym core business poczty. Zastępowanie poczty tradycyjnej elektroniczną postępuje bardzo szybko. Muszą stać za tym nowe rozwiązania, najlepiej krajowe”.

Rozwój polskiej kryptografii nie może odbywać się bez udziału polskich uczelni.  Płk dr inż.  Mariusz Chmielewski z WAT powiedział, że „polskie firmy z sektora zatrudniają naszych absolwentów, angażujemy biznes także w opracowywanie nowych rozwiązań”. Zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki, WAT podkreślił, że „jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy kształcić na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo. My zasilamy swoją wiedzą mury NCBC, gdzie nasi absolwenci rozwijają się w praktycznych aplikacjach”

Robert Kośla dzieląc się swoim doświadczeniem z pracy w sektorze prywatnym i publicznym powiedział, że współpraca jest w obszarze kryptografii kluczowa. „Partnerstwo między przemysłem, a administracją jest niezbędne - realne, nie deklaratywne. Bez wieloletnich planów strategicznych nie będziemy w stanie „pociągnąć” za sobą przemysłu, aby przygotował odpowiednie rozwiązania.” „Nie mamy się czego wstydzić jeśli chodzi o polską kryptografię, choć zawsze może być oczywiście lepiej” – zakończył Kośla.

W dalszej części dyskusji generał Molenda podkreślił rolę polskich firm w zagwarantowaniu suwerenności Polsce. „Istnienie polskich firm, które wytwarzają najlepsze rozwiązania i produkty z obszaru bezpieczeństwa informatycznego i technologii, wiąże się bezpośrednio z zagwarantowaniem Polsce suwerenności” - powiedział szef NCBC.  Molenda stwierdził również, że „widzimy konieczność współpracy z przemysłem. NCBC nie chce go zastępować, choć realizuje pewne działania związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni”. Dodał również, że modernizacja sił zbrojnych wymaga nowoczesnego uzbrojenia oraz rozwiązań, które implementują zaawansowane technologie informatyczne i kryptograficzne”. Jednym z wymaganych zabezpieczeń jest ochrona kryptograficzna in-transit (ruchu) oraz at-rest (danych przechowywanych). Resort obrony narodowej nastawiony, jest przede wszystkim na pozyskiwanie rozwiązań, w tym chronionych kryptograficznie, które z jednej strony zapewniają SZ RP interoperacyjność z sojusznikami ( w szczególności na poziomie taktycznym), natomiast z drugiej strony zapewnią dużą autonomię i samowystarczalność”.

Prezes Zarządu Krypton Polska wyraził duże nadzieje związane z zaproponowanymi dzisiaj zmianami zapowiedzianymi przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Jego zdaniem to duża nadzieja dla polskiego przemysłu. W jego opinii idealny układ to taki, w którym „instytucje państwowe definiują zadania, a przemysł je realizuje”. Dodał również, że jest „duża potrzeba wojska do posiadania rozwiązań kryptograficznych, co obecnie przełożyło się na dialog pomiędzy NCBC a firmami”. 

W panelu zatytułowanym „Cyberbezpiezczeństwo i kryptografia w służbie państwa”, który odbył się w ramach II edycji konferencji Defence24Day udział wzięli :

  • Generał brygady Karol Molenda, Dyrektor NCBC, Pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;
  • Podpułkownik rezerwy Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji;
  • Pułkownik dr inż. Mariusz Chmielewski, Zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki, WAT;
  • Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu Poczta Polska;
  • Michał Czmoch, Prezes Zarządu Krypton Polska.
image
Graf. Katarzyna Głowacka

Komentarze

    Czytaj także