Reklama

Polityka i prawo

Dane biometryczne w Centralnym Rejestrze Dowodów Osobistych. UODO: Do poprawy

PUODO wydał opinię ws. danych biometrycznych
PUODO wydał opinię ws. danych biometrycznych
Autor. Markus Spiske/ Unsplash

Należałoby uwzględnić w polskim prawie stanowisko TSUE zawarte w wyroku w sprawie odcisków palców i wizerunku w dowodach osobistych - uważa Prezes UODO Mirosław Wróblewski.

Prezes UODO Mirosław Wróblewski przedstawił swoje stanowisko w piśmie do ministra ds. Unii Europejskiej Adama Szłapki. Była to odpowiedź na zapytanie ws. dowodów osobistych – obowiązku umieszczania i przechowywania odcisków palców na tych dokumentach w kontekście ochrony danych osobowych (ma to związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2024 r. w sprawie C- 61/22 Landeshauptstadt Wiesbaden).

Jak czytamy w komunikacie, TSUE w tym wyroku unieważnił unijne rozporządzenie w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytu, wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin, korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. Przyczyną unieważnienia jest zła podstawa prawna.

„Trybunał zauważył, jak ma wyglądać nowy akt. Chodzi o sposób przetwarzania danych biometrycznych na potrzeby dowodów osobowych w Unii Europejskiej. Mają one zawierać wizerunek twarzy i dwa odciski palców w interoperacyjnych formatach cyfrowych. Ponieważ są to dane szczególnie wrażliwe, pozwalające zidentyfikować człowieka, TSUE podkreśla, że rozporządzenie nie pozwalało, by zebrane w ten sposób dane umieszczać w krajowych bazach danych. W momencie, gdy obywatel odbierze dowód osobisty, dane z systemu centralnego powinny być usunięte. Ich miejsce jest wyłącznie w dowodzie osobistym” - czytamy.

Reklama

Minister cyfryzacji nie uwzględnił uwag

W  Polsce działa centralny Rejestr Dowodów Osobistych, gromadzone są w nim - w szczególności - dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy i dwóch odcisków palców.

Prezes UODO przypomina teraz, że w czasie prac nad rozporządzeniem precyzującym sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych zgłaszał uwagi: zakładana przez projektodawcę skala i sposoby przetwarzania danych i informacji rodziła ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których te dane dotyczą. Tych uwag nie uwzględnił jednak minister cyfryzacji.

Reklama

Wyrok TSUE

Teraz trzeba będzie to zrobić w związku z wyrokiem TSUE: „Przetwarzanie wizerunku twarzy i odcisków palców na dowodzie ma swoje podstawy w ustawie o dowodach osobistych, niemniej przetwarzanie tych danych nie ma wystarczających gwarancji w tym akcie z punktu widzenia przestrzegania przez ustawodawcę polskiego zasady proporcjonalności w zakresie ingerencji w prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych i realizacji celów tzw. interesu ogólnego w postaci walki z fałszowaniem dowodów osobistych i oszustw dotyczących tożsamości”. (…) „Dla realizacji tego celu ogólnego nie jest bowiem niezbędne przechowywanie odcisków palców i wizerunku przekazanych przez podmiot danych dla celów uzyskania dowodu osobistego w innych celach, realizacji których służy funkcjonowanie Rejestru” - można przeczytać w stanowisku.

Fragment opinii Prezesa UODO znajduje się poniżej:

Należałoby uwzględnić w polskim prawie stanowisko TSUE zawarte w wyroku w sprawie odcisków palców i wizerunku w dowodach osobistych
Należałoby uwzględnić w polskim prawie stanowisko TSUE zawarte w wyroku w sprawie odcisków palców i wizerunku w dowodach osobistych
Autor. Opinia PUODO/ oficjalna strona internetowa uodo.gov.pl

/NB

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:*[email protected].*

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama