Reklama

Polityka i prawo

Czy Wi-Fi zniknie z domów dziecka, szpitali i szkół? Do Sejmu wpłynęła petycja

Fot. Goumbik / Pixabay
Fot. Goumbik / Pixabay

Sieci Wi-Fi powinny zostać usunięte z domów dziecka, żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, hospicjów i domów pomocy społecznej - uważa anonimowy autor petycji. Jego zdaniem wytwarzają one sztuczne promieniowanie mikrofalowe, które jest bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Autor w tekście dokumentu podkreślił, że nie wyraża zgody na upublicznienie swoich danych osobowych.

"Ochrona ludności przed mikrofalami"

W petycji stwierdzono, że teza o szkodliwym dla zdrowia promieniowaniu mikrofalowym wsparta jest szeregiem "rzetelnych badań naukowych". Zdaniem autora petycji, konieczna jest "ochrona ludności przed mikrofalami", mimo tego jednak rozwiązania oparte o łączność bezprzewodową są ciągle rozwijane.

Autor petycji domaga się wdrożenia w formie uchwały Rady Miejskiej w swojej miejscowości "całkowitego zakazu funkcjonowania na obszarach domów dziecka, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej (…) - lub przynajmniej w niektórych z tys miejsc - sieci Wi-Fi, co może być realizowane poprzez np. kompletne wyłączenie w routerach znajdujących się na terenach placówek opcji Wi-Fi i przejście w całości na połączenia internetowe drogą kablową (Ethernet) w placówkach".

Kara grzywny za korzystanie z Wi-Fi?

Autor domaga się również, by użytkowanie Wi-Fi w tych placówkach było karane finansowo.

"Dobrze by było, jakby zakaz ten obowiązywał pod groźbą kary grzywny - ustalonej przez Radę Miejską (np. w wysokości 100 zł za każdy dzień stosowania przez placówkę Wi-Fi) - dla placówki, która nie przestrzega zakazu stosowania Wi-Fi".

Jak procedowane są petycje złożone do Sejmu?

Po złożeniu petycji do Sejmu, bieg tym dokumentom nadaje Marszałek Sejmu. Następnie możliwe są trzy drogi procedowania - albo wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych lub wyjaśnienia treści petycji, albo petycja zostanie skierowana do Komisji ds. Petycji, albo też - ostatecznie - pozostanie bez rozpoznania.

Dalsza procedura rozpatrywania petycji ma miejsce, gdy dokument taki trafi do Komisji - wtedy wyznacza ona termin rozpatrzenia petycji, kiedy to następuje dyskusja, mogąca zakończyć się wniesieniem przez Komisję projektu ustawy lub uchwały lub przekazaniem dokumentu do innych, przedmiotowych komisji. To jednak tylko niektóre z możliwości - jedną z pozostałych jest nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji. W każdym wypadku Komisja ds. Petycji musi przekazać Marszałkowi Sejmu informację o sposobie załatwienia petycji, który z kolei przekazuje informacje na ten temat podmiotowi, który petycję do Sejmu wniósł.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Reklama

Komentarze (1)

  1. surojadka

    foliarze

Reklama