Reklama

Polityka i prawo

Cyfryzacja pomogła Estonii utrzymać ciągłość usług publicznych podczas pandemii

Fot. Artem Sapegin / Unsplash
Fot. Artem Sapegin / Unsplash

Cyfryzacja państwa, realizowana sukcesywnie przez ostatnie 27 lat, pomogła Estonii utrzymać ciągłość usług publicznych podczas pandemii koronawirusa – ocenia narodowy doradca ds. cyfrowych estońskiego rządu Marten Kaevats.

Kaevats wskazuje, że obecnie 99 proc. usług administracji publicznej jest dostępnych dla Estończyków online, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki temu podczas pandemii krajowi udało się uniknąć problemów wynikających z braku możliwości normalnego funkcjonowania urzędów. Według urzędnika niezbędne było dostosowanie niektórych istniejących usług online i zbudowanie kilku, które wcześniej nie istniały. Realizacja tych zadań nie była jednak trudna ze względu na istniejące, rozległe fundamenty cyfrowej administracji.

Kluczem do cyfryzacji jest holistyczne podejście

W opinii Kaevatsa wiele administracji rządowych, które reprezentują pewną dojrzałość cyfrową, aby odnieść sukces przyjęło holistyczne nastawienie do procesów ucyfrowienia rządów. Przyjmowane rozwiązanie musi jednak cechować skoncentrowanie wokół obywatela, a także kłaść duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa i prywatności. Ważne pozostają automatyzacja procesów i wykorzystywanie narzędzi o otwartej strukturze, które dostępne są jako cyfrowe dobra publiczne i mogą być wykorzystywane przez wiele państw.

Czym jest cyfrowa infrastruktura publiczna?

Według estońskiego urzędnika cyfrowa infrastruktura publiczna różni się od fizycznej. Kod może być kopiowany i przekształcany dowolnie, w zależności od potrzeb instytucji wykorzystujących infrastrukturę do swoich potrzeb. Uniwersalność stosowanych rozwiązań ma, jak twierdzi Kaevats, zapewniać niezawodność wdrożeń, a błędy w działaniu administracji – o ile się pojawią – będą wynikały z kwestii związanych z procesami zarządzania i procedurami, nigdy nie będą jednak wynikiem niepowodzenia w działaniu infrastruktury cyfrowej.

Gwarantować ma to należyta opieka nad tego rodzaju strukturą państwa – utrzymanie kodu na odpowiednim poziomie konserwacji, regularne aktualizacje oprogramowania i systemów, łatanie ich celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz rutyna certyfikacji, audytów oraz innych procesów, które bardzo często na poziomie państwowym, jak i poszczególnych organizacji oraz firm, są zaniedbywane.

Przejrzystość, inspiracja, realne działania

Kaevats ocenia, że dla skutecznej budowy systemów cyfrowej administracji na poziomie lokalnym i krajowym istotne są kwestie takie, jak m.in. zachowanie należytej przejrzystości, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu współpracy pomiędzy rządem a podmiotami działającymi w sektorze innowacyjnych technologii i aktywnie je rozwijającymi. Ważnym wyzwaniem pozostaje również odpowiedzialność.

Nie należy obawiać się kopiowania rozwiązań wdrażanych w innych krajach – twierdzi urzędnik i wskazuje, że cyfrowy dowód osobisty, który skutecznie wdrożyła u siebie Estonia, wzorowany był na rozwiązaniach obecnych w innych krajach, takich jak Finlandia (od strony technicznej) i Niemcy (od strony prawnej). Rozwiązanie estońskie z kolei powieliła Japonia, a Finlandia skorzystała z możliwości ulepszenia zabezpieczeń dokumentu, które rozwinęła Estonia.

Cyfryzacja nie powinna być celem samym w sobie – ostrzega Kaevats. Według niego procesy zmierzające do ucyfrowienia administracji powinny być konstruowane przede wszystkim z myślą o usprawnianiu funkcjonowania społeczeństwa, nie zaś być projektem rozpisanym jedynie po to, by generować zyski lub przynosić głosy w wyborach.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama