Reklama

Polityka i prawo

Centrum GovTech i Microsoft łączą siły na rzecz wykorzystania chmury w administracji

Fot. Coolcaesar/Wikipedia Commons/CC 4.0
Fot. Coolcaesar/Wikipedia Commons/CC 4.0

21 stycznia br. GovTech Polska i Microsoft podpisały w Warszawie porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem technologii chmurowych w administracji publicznej.

We wrześniu 2020, w pierwszym swoim przemówieniu przed Parlamentem Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, podkreśliła konieczność przywrócenia Europy na właściwe tory, pomimo ciągłej niepewności spowodowanej przez COVID-19. Wzywając UE do poprowadzenia “od kruchości do nowej witalności”, podkreśliła znaczenie nie tylko naprawy i odbudowy dziś, ale także podjęcia konkretnych działań na rzecz budowania lepszego świata w przyszłości. U podstaw tego zobowiązania leży zaangażowanie UE w tworzenie bardziej ekologicznej, cyfrowej i prężnej Europy. Jej zdaniem w realizacji ambitnych celów zasadniczą rolę odegra technologia.  

Dokument podpisany przez Justynę Orłowską, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – Szefa Centrum GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Caspera Klynge, Vice President Microsoft, European Government Affairs w Microsoft zakłada realizację projektów z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych, w tym technologii sztucznej inteligencji.  W ramach współpracy obie strony położą szczególny nacisk na stworzenie “Tech Fit 4 Europe”. To bezpośrednia odpowiedź na unijną wizję “Europy dostosowanej do ery cyfrowej” i uznanie szczególnej roli, jaką sektor technologii musi odegrać we wspieraniu Europy w realizacji jej ambicji w zakresie technologii cyfrowych. Wymaga to uwzględnienia uzasadnionych obaw stojących za wezwaniem, aby Europa była bardziej “cyfrowo suwerenna”. Chodzi również o wspieranie Europy w wykorzystywaniu możliwości i podejmowaniu wyzwań związanych z transformacją cyfrową, w szczególności w związku z COVID-19.

Dzisiaj Microsoft podejmuje kolejne zobowiązanie – będzie to dostosowanie strategii europejskiej dla Polski i stworzenie „Tech Fit 4 Poland” przy współpracy z GovTech Polska.

„Polska od lat staje się coraz szybciej rozwijającym się rynkiem cyfrowym a administracja publiczna nie pozostaje w tyle” – mówi Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Szef Centrum GovTech – „Naszą misją jest to aby z pomocą nowoczesnych technologii, takich jak Sztuczna Inteligencja, wspierać nie tylko tę niemal połowę Polaków regularnie korzystających z Internetu w kontaktach z administracją, ale też wszystkich pozostałych. Nie byłoby to możliwe bez tworzenia atrakcyjnego klimatu dla strategicznych inwestorów, dlatego tak cieszymy się, że coraz więcej z nich wybiera właśnie nasz kraj. Dzisiejsze porozumienie jest tego kolejnym wyrazem.”

Polska tak samo jak cała Europa stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, na które technologia może być odpowiedzią. Przy pracy nad konkretnym planem dla Polski, strony skupią się na tym, co jest najpilniejsze również z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Porozumienie z GovTech Polska ma służyć jak najszybszemu zidentyfikowaniu najważniejszych wyzwań i zaproponowaniu konkretnych rozwiązań.

AK/Informacja prasowa Microsoft

Reklama

Komentarze

    Reklama