Reklama

Polityka i prawo

Biznes cyfryzacją stoi? Polska powyżej średniej światowej

fot. pxhere.com
fot. pxhere.com

Odsetek firm zaawansowanych cyfrowo wynosi w Polsce 19 proc., podczas gdy na świecie jest to 11,6 proc. - wynika z opublikowanego w środę badania „2020 Global Technology Leadership Study” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.

Jak czytamy w informacji, badanie "2020 Global Technology Leadership Study" zostało przeprowadzone w 69 krajach (w tym w Polsce), a udział w nim wzięło ponad 1300 osób reprezentujących 22 branże. Jego celem - jak czytamy - było przyjrzenie się jak funkcjonują działy technologiczne w firmach i w jaki sposób zmienia się rola osób za nie odpowiedzialnych. Zaznaczono, że jest to kolejna edycja badania znanego wcześniej jako "Global CIO Survey".

W badaniu - jak czytamy - szczególną uwagę zwrócono na organizacje reprezentujące tzw. cyfrową awangardę, czyli firmy, które posiadają strategię cyfrową oraz dział IT, który rozumie potrzeby biznesowe i aktywnie reaguje na postępującą digitalizację i rozwój nowoczesnych technologii. "W globalnym badaniu cyfrowi liderzy stanowili 11,6 proc. ankietowanych, a w Polsce prawie dwukrotnie więcej, bo aż 19 proc." – mówi cytowany w informacji jeden z autorów raportu, partner i lider Technology Strategy & Transformation w Deloitte Daniel Martyniuk. Dodaje, że globalne wyniki badania pokazują, że firmy reprezentujące cyfrową awangardę chętniej niż ich mniej dojrzali konkurenci stawiają nacisk na innowacyjność (66 proc. vs. 44 proc.), wzrost (53 proc. vs. 43 proc.) i klientów (60 proc. vs. 53 proc.).

Jak wynika z badania, w przypadku polskich respondentów zarówno zaawansowane technologicznie firmy, jak i pozostałe organizacje jako priorytet biznesowy wskazują klienta (67 proc. vs. 63 proc.). Zaznaczono jednak, że o ile cyfrowa awangarda skupia się na innowacjach (53 proc. vs. 40 proc.) i cyberbezpieczeństwie (33 proc. vs. 11 proc.), to organizacje o standardowym poziomie rozwoju technologicznego większą uwagę przywiązują do wydajności (48 proc. vs. 40 proc.) i redukcji kosztów (44 proc. vs. 20 proc.). "Porównując liderów z resztą firm w Polsce, widać, że członkowie cyfrowej awangardy częściej zwracają uwagę na rozwiązania typu cloud (67 proc. vs. 54 proc.) oraz cyberbezpieczeństwo (47 proc. vs. 22 proc.)" - napisano.

Z badania Deloitte wynika, że firmy coraz bardziej doceniają tzw. zwinnych liderów. "To osoby, które sprawnie poprowadzą organizację przez gospodarcze, biznesowe i technologiczne wyzwania, które przed nimi stoją. Liderzy przyszłości muszą być wytrwali i gotowi do podejmowania ryzyka" – mówi współautorka i dyrektor Technology Strategy & Transformation Deloitte Anna Wiącek-Kocot. Dodaje, że wyniki globalne pokazują, że już teraz w organizacjach reprezentujących cyfrową awangardę 29 proc. technologicznych liderów odgrywa rolę wizjonera cyfrowych możliwości, podczas gdy w pozostałych firmach wskaźnik ten wynosi 14 proc.

W rozumieniu przedstawicieli polskiej cyfrowej awangardy - jak wskazano w informacji - lider technologiczny powinien koncentrować się na zarządzaniu zmianą (33 proc.), zespole, zwinnej transformacji i współpracy (po 20 proc.), a także innowacyjności i rozwoju nowych pomysłów (po 13 proc.). W pozostałych organizacjach, na pierwszym miejscu wśród zainteresowań lidera znajduje się zespół (19 proc.), a za nim: strategia (16 proc.), zarządzanie zmianą (14 proc.), decyzyjność (11 proc.) oraz wdrażanie rozwiązań BizTech i klientocentryczność (po 10 proc.).

Z badania wynika też, że wzrosło znacznie wykorzystywania umiejętności miękkich w działach technologicznych. Już teraz 63 proc. respondentów w Polsce uważa kreatywność za istotną kompetencję, a 97 proc. jest zdania, że zyska ona na znaczeniu w perspektywie trzech lat. Elastyczność poznawczą dziś docenia 40 proc. ankietowanych, a 67 proc. uważa, że będzie ważną umiejętnością za trzy lata. "Te kompetencje być może zastąpią lub uzupełnią inne, które za trzy lata działy technologiczne będą mniej rozwijać, jak talent do negocjacji (40 proc. obecnie vs. 27 proc.) czy do rozwiązywanie złożonych problemów (83 proc. obecnie vs. 77 proc.)" - napisano.

Jak zauważa Martyniuk, wyniki polskiego badania znacząco nie różnią się w tym obszarze od globalnych, co oznacza to, że na całym świecie zmienia się podejście do pracy i umiejętności, które potrzebne są na kolejnych etapach transformacji cyfrowej organizacji. "Jeszcze kilka lat temu nie pomyślelibyśmy, że takie kompetencje, jak sprawne negocjacje będą mniej pożądane niż odporność, zwinność czy kreatywny sposób myślenia. Pokazuje to, że biznes nie szuka standardowych rozwiązań. To ważna sugestia dla całego rynku pracy" – mówi.

Jak wynika z badania, 82 proc. polskich respondentów w ostatnim czasie przeprowadziło transformację technologiczną lub ją rozważa. "To odsetek wyższy niż na świecie, gdzie takich firm było 79 proc." - napisano. Podkreślono, że głównym powodem do przeprowadzenia zmian jest m.in. chęć uniknięcia zakłóceń (spowodowanych np. pandemią COVID-19) i zwiększenie przewagi konkurencyjnej (24 proc.), poprawy pozycji na rynku (23 proc.) oraz wdrożenie nowego modelu operacyjnego (22 proc.). Na świecie - jak czytamy - jest to odpowiednio: 25 proc., 8 proc., 23 proc. "Polacy w swoich celach transformacyjnych skupiają się głównie na zwiększaniu przewagi konkurencyjnej, nie zastanawiając się nad głównym inicjatorem wzrostu dającym przewagę na rynku, czyli nad innowacyjnym modelem operacyjnym. Tylko 15 proc. respondentów wskazało, że był to bodziec do rozpoczęcia procesu transformacji cyfrowej" – mówi Wiącek-Kocot.

Przedstawiciele polskiej cyfrowej awangardy - jak czytamy - stwierdzili, że gdyby mieli rozpocząć taki projekt raz jeszcze, zadbaliby o większe zasoby ludzkie i zmieniliby sposób budżetowania projektu na bardziej inkrementalny (po 21 proc. wskazań). W przypadku kolejnych przekształceń zdecydowaliby się również na ulokowanie większego kapitału (14 proc.). Tradycyjnie działające organizacje zwróciłyby większą uwagę na sprawniejszą komunikację (22 proc.), dokładniejsze planowanie (18 proc.) i skorzystałyby z nowoczesnych metodyk zarządzania projektami, takich jak np. agile (14 proc.).

Reklama

Komentarze

    Reklama