Reklama

Strona główna

Podręczne rozpoznanie elektroniczne dla wojska. Nowy sprzęt OT?

Szkolenie pododdziałów 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Fot. kpt. Janusz Błaszczak.
Szkolenie pododdziałów 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Fot. kpt. Janusz Błaszczak.

Inspektorat Uzbrojenia opublikował zaproszenie do dialogu technicznego na plecakowy zestaw SIGINT, służący do prowadzenia rozpoznania elektronicznego.

Rozpoczęta procedura ma służyć zgromadzeniu informacji w celu pozyskania plecakowego systemu, pozwalającego na prowadzenie rozpoznania radioelektronicznego na małych odległościach (minimum 5 km dla sygnałów wąskopasmowych) lub w bezpośredniej styczności z przeciwnikiem. W wypadku prowadzenia działań za pomocą kilku zestawów, powinno to też umożliwić lokalizację urządzeń przeciwnika.

W ten sposób pojedynczy żołnierze (w tym prawdopodobnie między innymi Wojsk Obrony Terytorialnej) zyskają możliwość rozpoznawania działań przeciwnika na podstawie emisji elektromagnetycznych, pochodzących na przykład z systemów łączności. Waga jednego zestawu z oprzyrządowaniem i plecakiem ma nie przekroczyć 9 kg. Ma on być przystosowany do montażu na pojazdach, operowania w układzie stacjonarnym w ramach sieci posterunków monitoringu, i namierzania, oraz pracy w dzień i w nocy.

Plecakowy system SIGINT ma być zdolny do pracy w zakresie częstotliwości, 20 MHz – 8 GHz (preferowany jest 3 MHz – 8 GHz). Z kolei zakres temperatur określono na -10 do +40 stopni Celsjusza.

Dialog techniczny na plecakowy system SIGINT (SIGnals INTelligence) ma służyć ocenie możliwości spełnienia wstępnych wymagań przez oferowany system, sprecyzowaniu uwarunkowań dotyczących zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia, oszacowaniu kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania sprzętu oraz wyznaczaniu ram czasowych tego procesu.

Dialog techniczny zostanie przeprowadzony w okresie lipiec-listopad 2017 roku, a zgłoszenia do niego mają być przesyłane do 14 kwietnia. Z uwagi na zakres i charakter prowadzonej procedury, szczegółowe wymagania zostaną przekazane podmiotom uczestniczącym w dialogu technicznym.

Reklama

Komentarze

    Reklama