Reklama

Strona główna

PGZ zbuduje bezpieczne sieci dla wojska i służb [Cyberdefence24.pl TV]

  • Fot. DREAM Project/Facebook

Jeżeli mówimy o cyberprzestrzeni, to zasobem strategicznym, z punktu widzenia wojskowego, jak i bezpieczeństwa, jest kontrola nad informacją oraz systemami łączności. W tym kontekście przejęcie spółki Exatel przez PGZ jest początkiem budowania zasobów w miejscu gdzie powinny one być, czyli pod kontrolą Ministerstwa Obrony Narodowej - powiedział Szczepan Ruman, Dyrektor Biura Analiz i Strategii z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, podczas swojego wystąpienia na Warsaw Security Forum.

Polska Grupa Zbrojeniowa jest w trakcie przejmowania spółki Exatel, która zajmuje się tworzeniem polskiej struktury sieciowej oraz jej ochroną. Szczepan Ruman, Dyrektor Biura Analiz i Strategii PGZ, podczas swojego wystąpienia na Warsaw Security Forum omówił najważniejsze filary spółki Exatel, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo – urządzenia, oprogramowanie, sieci teleinformatyczne wraz z systemami łączności oraz ludzie. Podkreślił, że fundamentalne znaczenie dla cyberbezpieczeństwa mają struktury Sił Zbrojnych i MON.

Wydaje się, że fundamentem cyberbezpieczeństwa są struktury sił zbrojnych i innych instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Dopiero w dalszej kolejności są to służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, dopiero na końcu tym fundamentem są korporacje ze swoimi systemami bezpieczeństwa.

Szczepan Ruman, Dyrektor Biura Analiz i Strategii PGZ

Szczepan Ruman podczas swojego wystąpienia wymienił wszystkie jednostki odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, wchodzące w skład PGZ: Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 SA, Pit-Radwar SA, PCO SA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA – OBRCTM, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA, ZURAD.

Po przejściu do PGZ Exatel powinien stać się miejscem integracji wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Takie procesy mają już zachodzić wewnątrz struktur organizacyjnych. Jednocześnie spółka stara się podnosić swoje możliwości, wspierając potrzeby poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz przy implementacji zaleceń NATO w dziedzinie cybertechnologii.

W wielu naszych spółkach już są obecne zespoły informatyczne odpowiedzialne za rozwój bezpiecznych programów przeznaczonych na różne platformy. Chcielibyśmy, aby takie zespoły, łącznie z tymi z Exatela, skupiły się nad rozwojem narzędzi i rozwiązań, które później będzie dostarczać Polska Grupa Zbrojeniowa. Oprócz tego zespoły zajęłyby się badaniami i rozwojem oraz pracami programistycznymi, dla Ministerstwa Obrony Narodowej

Szczepan Ruman, Dyrektor Biura Analiz i Strategii PGZ

Szczepan Ruman powiedział, że spółka Exatel chciałaby rozwijać w ramach swoich możliwości, strategiczne sieci łączności na potrzeby PGZ oraz sił zbrojnych i służb mundurowych. W kontekście tych rozważań pojawia się kwestia Narodowego Operatora Sieci Strategicznych. Exatel ma odpowiedni potencjał i będzie stopniowo przyjmować jego rolę. Będzie więc odpowiedzialny za łączność światłowodową, ale też o stworzenie w niedalekiej przyszłości bardzo potrzebnego systemu bezprzewodowej łączności specjalnej.

Spółka Exatel chce aktywnie uczestniczyć w tworzeniu Narodowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, realizowanego we współpracy z instytucjami publicznymi oraz prywatnymi korporacjami. W spółce jest już powołany zespół odpowiedzialny za Security Operation Centre (SoC), który brał udział w jednej z ostatnich edycji ćwiczeń Cyber Europe 2016 organizowany przez ENISA. Ten zespół już teraz dostarcza odpowiednie rozwiązania sprzętowe oraz programowe, dla administracji publicznej.

Szczepan Ruman, Dyrektor Biura Analiz i Strategii PGZ

Spółka Exatel pod przewodnictwem Nikodema Bończa-Tomaszewskiego, chce nie tylko rozwijać się w kierunku grupy odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo całego kraju, ale także operatora usług krytycznych dla oddziałów wojskowych i służb państwowych. Exatel zamierza też tworzyć suwerenne rozwiązania dla polskiego internetu, pozostające pod kontrolą państwa dzięki przynależności do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak zauważył Szczepan Ruman, w zakresie sieci teleinformatycznych będzie to jednak wymagało długotrwałych działań. Natomiast zwiększenie niezależności w obszarze oprogramowania (software) będzie zdecydowanie mniej kosztowne i może zostać osiągnięte w krótszym czasie.

Komentarze