Reklama

Polityka i prawo

Minister Streżyńska zachęca do wsparcia Strategii „5G dla Polski”

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska napisała list otwarty, w którym zachęca do przystąpienia do Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”. Celem dokumentu jest nawiązanie współpracy pomiędzy państwem, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami w celu wdrożenia w Polsce sieci piątej generacji. Do inicjatywy może przystąpić każdy, kto swoim doświadczeniem, przedmiotem działalności i zaangażowaniem chce pomóc przy wdrażaniu sieci 5G w Polsce. 

Jednym z najważniejszych czynników stanowiących o rozwoju gospodarczym każdego kraju są dziś technologie cyfrowe. Coraz większe możliwości techniczne i coraz bardziej dostępny szybki Internet sprawiają, że liczba urządzeń korzystających z sieci dynamicznie rośnie. Wchodzące na rynek rozwiązania cyfrowe dokonują przemian w kontaktach międzyludzkich, sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, edukacji, medycynie, a także w administracji publicznej.

pisze Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

Według szefowej resortu cyfryzacji, technologie oparte na dostępie do sieci tworzą dziś nową przestrzeń w obszarze produkcji oraz dystrybucji towarów i usług. Gospodarka wchodzi w etap kolejnej rewolucji przemysłowej, której podstawą są nowoczesne sieci telekomunikacyjne: stacjonarne i mobilne. To one są czynnikiem decydującym o innowacyjności, przyspieszeniu gospodarki, czy zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów.

Przypomnijmy, że rząd premier Beaty Szydło poparł inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą stworzenia planu działań w procesie tworzenia i uruchamiania sieci 5G na terenie Unii Europejskiej. W opinii rządu, dzięki powszechnemu dostępowi do sieci o wysokiej przepustowości oraz poprzez rozwój nowoczesnych usług i innowacyjnych ekosystemów możliwe jest wspólne zwiększanie konkurencyjności Europy.

Czytaj też: Porozumienie na rzecz Strategii 5G dla Polski

Chcę by Polska była europejskim liderem w opracowywaniu i wdrażaniu technologii 5G. Dlatego podjęłam decyzję o powołaniu Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski”, którego misją będzie wdrożenie w Polsce technologii 5G i innowacyjnych usług zgodnie z przygotowywanym planem działań. Zawarcie Porozumienia nastąpiło 28 czerwca br., ale jest otwarte na nowych członków, którzy swoim doświadczeniem, przedmiotem działalności i zaangażowaniem chcą pomóc przy wdrażaniu sieci 5G w Polsce.

pisze minister Streżyńska
 

Do przystąpienia do Porozumienia na rzecz Strategii „5G dla Polski” minister Strażyńska zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach współpracy chciałby być objęte testami sieci 5G, operatorów telekomunikacyjnych i izby gospodarcze ich zrzeszających, dostawców infrastruktury, sprzętu, usług i rozwiązań w zakresie telekomunikacji, instytucje badawczo-rozwojowe w zakresie ICT oraz start-up’y związane z technologiami mobilnymi, w szczególności ukierunkowanymi na sieć 5G.

Ważne, byśmy umieli skorzystać z szansy jaka przed nami stoi – dzięki współpracy i rozumieniu wspólnego interesu, jakim jest rozwój całego kraju i każdej lokalnej wspólnoty. Wierzę, że to pozwoli nam być liderem we wdrażaniu sieci 5G w Europie.

dodaje Anna Streżyńska

W celu przystąpienia do Porozumienia należy przesłać dwa egzemplarze wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę tekstu Porozumienia na adres: Departament Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Komentarze